Державне замовлення 2019 – Бакалаври

Максимальні обсяги державного замовлення в 2019 році на підготовку фахівців ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Шифр та назва спеціальності Ліцензований обсяг Максимальний обсяг прийому Квота 1 Квота 2
Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна
035  Філологія 85 15 14 5 1 1 3 1
071  Облік і оподаткування 100 100 10 5 1 1 2 1
072  Фінанси, банківська справа та страхування 125 90 12 5 1 1 2 1
073  Менеджмент 100 80 12 5 1 1 2 1
075  Маркетинг 30 30 5 5 1 1 1 1
076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 300 120 9 5 1 1 2 1
121  Інженерія програмного забезпечення 109 11 34 5 3 1 7 1
122  Комп’ютерні науки 70 5 26 5 2 1 5 1
123  Комп’ютерна інженерія 180 180 41 5 4 1 8 1
124  Системний аналіз 35 15 14 5 1 1 3 1
125  Кібербезпека 90 65 25 5 2 1 5 1
131  Прикладна механіка 230 200 59 9 5 1 12 2
132  Матеріалознавство 75 25 30 5 3 1 6 1
133  Галузеве машинобудування 235 230 30 5 3 1 6 1
134  Авіаційна та ракетно-космічна техніка 75 50 23 5 2 1 5 1
136  Металургія 35 50 20 5 2 1 4 1
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 325 250 75 10 7 1 15 2
151  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 80 20 15 5 1 1 3 1
152  Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 25 15 14 5 1 1 3 1
153  Мікро- та наносистемна техніка 50 25 14 5 1 1 3 1
172  Телекомунікації та радіотехніка 130 75 30 5 3 1 6 1
173  Авіоніка 30 20 9 5 1 1 2 1
192  Будівництво та цивільна інженерія 130 50 30 5 3 1 6 1
275.02  Транспортні технології (на залізничному транспорті) 65 45 8 5 1 1 2 1
275.03  Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 80 70 18 9 1 1 4 2
281  Публічне управління та адміністрування 65 60 5 5 1 1 1 1
292  Міжнародні економічні відносини 100 25 5 5 1 1 1 1
Всього 587 148 54 27 120 30

Стор. 1, Стор. 2

Фіксовані обсяги державного замовлення в 2019 році на підготовку фахівців ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (сайт МОН України)

Код Назва спеціальності Денна Заочна
016 Спеціальна освіта 15 0
017 Фізична культура і спорт 2 0
022 Дизайн 12 0
Всього 29 0

Планові показники державного замовлення доведені Національному університету «Запорізька політехніка» у 2019 році на підготовку фахівців за освітнім ступенем «бакалавр» на основі ОКР «молодший спеціаліст»

Спеціальність форма навчання
код назва денна заочна
017 Фізична культура і спорт 7 0
022 Дизайн 5 0
051 Економіка 1 0
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 5 0
081 Право 0 0
121 Інженерія програмного забезпечення 18 0
122 Комп’ютерні науки 9 0
123 Комп’ютерна інженерія 8 0
124 Системний аналіз 0 0
131 Прикладна механіка 63 4
132 Матеріалознавство 15 2
133 Галузеве машинобудування 71 4
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 5 0
136 Металургія 12 2
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 89 2
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 7 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 3 0
153 Мікро- та наносистемна техніка 3 0
172 Телекомунікації та радіотехніка 35 0
173 Авіоніка 1 0
192 Будівництво та цивільна інженерія 37 0
242 Туризм 5 0
275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті) 3 0
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 2 0
Всього 404 14