Державне замовлення 2020 – Бакалаври

Максимальні обсяги державного замовлення в 2020 році на підготовку фахівців ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Шифр та назва спеціальності Максимальний обсяг прийому Квота 1 Квота 2
Денна Заочна Денна Заочна Денна Заочна
016. Спеціальна освіта / 016.01 Спеціальна освіта (логопедія) 11 5 1 1 2 1
035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша-англійська) 5 5 1 1 1 1
051. Економіка 5 5 1 1 1 1
052. Політологія 5 0 1 0 1 0
053. Психологія 5 5 1 1 1 1
061. Журналістика 5 5 1 1 1 1
071. Облік і оподаткування 5 5 1 1 1 1
072. Фінанси, банківська справа та страхування 5 5 1 1 1 1
073. Менеджмент 5 5 1 1 1 1
075. Маркетинг 5 5 1 1 1 1
076. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 5 5 1 1 1 1
081. Право 5 5 1 1 1 1
121. Інженерія програмного забезпечення 31 0 3 0 6 0
122. Комп’ютерні науки 26 0 2 0 5 0
123. Комп’ютерна інженерія 37 5 3 1 7 1
124. Системний аналіз 5 5 1 1 1 1
125. Кібербезпека 23 5 2 1 5 1
131. Прикладна механіка 53 10 5 1 11 2
132. Матеріалознавство 27 5 2 1 5 1
133. Галузеве машинобудування 30 9 3 1 6 1
134. Авіаційна та ракетно-космічна техніка 21 5 2 1 4 1
136. Металургія 18 5 1 1 4 1
141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 68 10 6 1 14 1
144. Теплоенергетика 5 5 1 1 1 1
151. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 15 5 1 1 3 1
152. Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 5 5 1 1 1 1
153. Мікро- та наносистемна техніка 5 5 1 1 1 1
172. Телекомунікації та радіотехніка 27 5 2 1 5 1
173. Авіоніка 5 5 1 1 1 1
192. Будівництво та цивільна інженерія 27 5 2 1 5 1
227 Фізична терапія, ерготерапія 5 0 1 0 1 0
231. Соціальна робота 5 5 1 1 1 1
241. Готельно-ресторанна справа 5 5 1 1 1 1
242. Туризм 5 5 1 1 1 1
275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті) 13 5 1 1 1 1
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 18 5 1 1 1 1
281. Публічне управління та адміністрування 5 5 1 1 1 1
292. Міжнародні економічні відносини 5 5 1 1 1 1
Всього 555 184 59 34 106 35

Затверджені МОН максимальні обсяги 2020 року

Фіксовані обсяги державного замовлення в 2020 році на підготовку фахівців ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (сайт МОН України)

Код Назва спеціальності Денна Заочна
017 Фізична культура і спорт 15 0
022 Дизайн 25 0
191 Архітектура та містобудування 10 0
Всього 50 0

Планові показники державного замовлення доведені Національному університету «Запорізька політехніка» у 2020 році на підготовку фахівців за освітнім ступенем «бакалавр» на основі ОКР «молодший спеціаліст»

Спеціальність форма навчання
денна заочна
016.01 Логопедія 5 0
017 Фізична культура і спорт 15 2
022 Дизайн 8 0
051 Економіка 10 0
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 2 0
121 Інженерія програмного забезпечення 30 0
122 Комп’ютерні науки 20 0
123 Комп’ютерна інженерія 20 0
124 Системний аналіз 7 0
131 Прикладна механіка 63 5
132 Матеріалознавство 19 6
133 Галузеве машинобудування 63 4
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 10 0
136 Металургія 15 2
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 100 3
144 Теплоенергетика 9 0
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 22 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 3 0
172 Телекомунікації та радіотехніка 36 0
173 Авіоніка 10 0
191 Архітектура та містобудування 5 0
192 Будівництво та цивільна інженерія 38 0
241 Готельно-ресторанна справа 7 0
242 Туризм 10 0
275.02 на залізничному транспорті 10 0
275.03 на автомобільному транспорті 20 0
Всього 557 22