Державне замовлення 2019 – магістри

Планові показники державного замовлення доведені Національному університету «Запорізька політехніка» у 2019 році на підготовку фахівців за освітнім ступенем «магістр» на основі ступеня «бакалавр»

Спеціальність Форма навчання
код назва денна заочна
017 Фізична культура і спорт 3 0
022 Дизайн 3 0
035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша- англійська) 8 0
051 Економіка 5 2
052 Політологія 2 0
053 Психологія 3 0
061 Журналістика 3 1
071 Облік і оподаткування 4 3
072 Фінанси, банківська справа та страхування 12 3
073 Менеджмент 9 0
075 Маркетинг 3 1
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 5 2
081 Право 0 0
121 Інженерія програмного забезпечення 29 0
122 Комп’ютерні науки 18 0
123 Комп’ютерна інженерія 30 0
124 Системний аналіз 7 0
125 Кібербезпека 11 0
131 Прикладна механіка 49 8
132 Матеріалознавство 20 1
133 Галузеве машинобудування 46 2
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 26 0
136 Металургія 8 2
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 63 5
освітньо-професійна програма (1,5 роки навчання) 53 5
освітньо-наукова програма (2 роки навчання) 10 0
172 Телекомунікації та радіотехніка 29 0
192 Будівництво та цивільна інженерія 23 0
227 Фізична терапія, ерготерапія 3 0
231 Соціальна робота 3 2
232 Соціальне забезпечення 2 0
242 Туризм 3 1
262 Правоохоронна діяльність 5 0
275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті) 10 0
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 10 0
281 Публічне управління та адміністрування 5 0
292 Міжнародні економічні відносини 3 0
Всього 463 33