Рекомендація до зарахування ОС Бакалавр на основі ОКР мол. спеціаліста

Списки осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням (з врахуванням зазначених пріорітетів заяв на спеціальностях) та за контрактом:

для здобуття ОС “Бакалавр” на основі ОКР “Молодший спеціаліст”, денна форма навчання

для здобуття ОС “Бакалавр” на основі ОКР “Молодший спеціаліст”, заочна форма навчання

До уваги абітурієнтів!

Вступники, яких рекомендовано до зарахування 30.08.2020р. на денну, заочну форми навчання за о.с. «бакалавр», на основі о.к.р. «молодший спеціаліст», за державним замовленням повинні подати оригінали документів (диплом «молодшого спеціаліста») та додатка до нього до приймальної комісії ауд. 1.1 не пізніше 16 години 02.09.2020р.

Рейтингові списки абітурієнтів, які вступають на навчання для здобуття ОС “Бакалавр” на основі ОКР “Молодший спеціаліст”: