Рекомендація до зарахування ОС Бакалавр на основі ПЗСО

Списки вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за о.с. бакалавр за контрактом

Списки вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за о.с. бакалавр на основі повної загальної середньої освіти за державним замовленням

До уваги абітурієнтів!

Вступники, яких рекомендовано до зарахування 27.08.2020р. на денну, заочну форми навчання за о.с. «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти за державним замовленням повинні подати оригінали документів (атестата / свдоцтва ПЗСО та додатка до нього, сертифіката ЗНО, інші документи, див. перелік нижче) до приймальної комісії НУ Запорізька політехніка ауд. 1.1 не пізніше 18 години 31.08.2020р.

Перелік документів, які необхідно подати:

  • Свідоцтво про повну загальну середню освіту та додаток до нього + 2 копії;
  • Сертифікат ЗНО + 2 копії;
  • Паспорт + 2 копії (1, 2, 11 стор.);
  • РНОКПП (ідентифікаційний код) + 2 копії;
  • 4 фотокартки (3х4 см);
  • Військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);
  • Інші документи (якщо це пов’язано з особливими умовами вступу).
Код Спецільність Денна форма навчання Заочна форма навчання
016 Спеціальна освіта Файл Файл
017 Фізична культура і спорт Файл —–
022 Дизайн Файл1
Файл2
Файл3
—–
035.04 Філологія (035.04 германські мови та літератури (переклад включно)) Файл Файл
052 Політологія Файл ——
071 Облік і оподаткування Файл ——
072 Фінанси, банківська справа та страхування Файл ——
073 Менеджмент Файл ——
075 Маркетинг Файл ——
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Файл ——
081 Право Файл ——
121 Інженерія програмного забезпечення Файл ——
121 Інженерія програмного забезпечення Файл ——
122 Комп’ютерні науки Файл ——
123 Комп’ютерна інженерія Файл Файл
124 Системний аналіз Файл ——
125 Кібербезпека Файл Файл
131 Прикладна механіка Файл ——
132 Матеріалознавство Файл ——
133 Галузеве машинобудування Файл Файл
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Файл Файл
136 Металургія Файл Файл
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Файл Файл
144 Теплоенергетика Файл ——
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Файл ——
153 Мікро- та наносистемна техніка Файл ——
172 Телекомунікації та радіотехніка Файл Файл
191 Архітектура та містобудування Файл ——
192 Будівництво та цивільна інженерія Файл Файл
227 Фізична терапія, ерготерапія Файл ——
231 Соціальна робота Файл Файл
242 Туризм Файл ——
275.02 Транспортні технології (275.02 транспортні технології (на залізничному транспорті)) Файл ——
275.03 Транспортні технології (275.03 транспортні технології (на автомобільному транспорті)) Файл ——