Вартість навчання – Магістри

Вартість навчання в НУ “Запорізька політехніка” для вступників на навчання за освітнім ступенем “магістр” у 2019/2020 навчальному році. Вартість вказано у грн. за семестр.

Код Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Денна Заочна
016 Спеціальна освіта корекційна освіта 6500 4200
017 Фізична культура і спорт фізичне виховання 6100 4200
022 Дизайн дизайн 8500 5300
035 Філологія 035.041 германські мови та     літератури (переклад включно), перша- англійська 8000 5300
051 Економіка митна справа 7600 5200
051 Економіка управління персоналом та економіка праці 7600 5200
052 Політологія політологія 5600 4500
053 Психологія психологія 7500 5300
054 Соціологія соціологія 5600 4400
061 Журналістика журналістика 7500 4900
071 Облік і оподаткування облік і аудит 7600 5200
072 Фінанси, банківська справа та страхування фінанси і кредит 7600 5200
073 Менеджмент менеджмент організацій і  адміністрування 7600 5200
073 Менеджмент управління проектами 7600 5200
075 Маркетинг маркетинг 7600 5200
076 Підприємництво, торгівля     та біржова діяльність організація торгівлі та комерційна логістика 7600 5200
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність економіка підприємства 7600 5200
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності 7600 5200
081 Право правознавство 9600 7100
121 Інженерія програмного забезпечення інженерія програмного забезпечення 8000 5300
122 Комп’ютерні науки системи штучного інтелекту 8000 5300
123 Комп’ютерна інженерія комп’ютерні системи та мережі 8000 5300
123 Комп’ютерна інженерія спеціалізовані комп’ютерні системи 8000 5300
124 Системний аналіз інтелектуальні технології та прийняття  рішень в складних системах 8000 5300
125 Кібербезпека безпека інформаційних і комунікаційних систем 9100 5300
125 Кібербезпека системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки 9100 5300
131 Прикладна механіка відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій 9100 5300
131 Прикладна механіка обладнання та технології ливарного виробництва 9100 5300
131 Прикладна механіка обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування 9100 5300
131 Прикладна механіка технології машинобудування 9100 5300
131 Прикладна механіка технології та устаткування зварювання 9100 5300
132 Матеріалознавство композиційні та порошкові матеріали, покриття 9100 5300
132 Матеріалознавство прикладне матеріалознавство 9100 5300
132 Матеріалознавство термічна обробка металів 9100 5300
133 Галузеве   машинобудування двигуни внутрішнього згорання 9100 5300
133 Галузеве   машинобудування колісні та гусеничні транспортні засоби 9100 5300
133 Галузеве машинобудування металорізальні верстати та системи 9100 5300
133 Галузеве машинобудування підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання 9100 5300
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка авіаційні двигуни та енергетичні установки 9100 5300
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок 9100 5300
136 Металургія ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів 9100 5300
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електричні машини і апарати 9100 5300
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електричні та електронні апарати 9100 5300
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електромеханічне обладнання енергоємних виробництв 9100 5300
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електромеханічні системи      автоматизації та електропривод 9100 5300
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електротехнічні системи електроспоживання 9100 5300
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка енергетичний менеджмент 9100 5300
152 Метрологія та  інформаційно-  вимірювальна техніка якість, стандартизація та сертифікація 9100 5300
153 Мікро- та наносистемна техніка мікро- та наноелектронні прилади і пристрої 9100 5300
172 Телекомунікації та радіотехніка інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки 9100 5300
172 Телекомунікації та радіотехніка інформаційні мережі зв’язку 9100 5300
172 Телекомунікації та радіотехніка радіоелектронні апарати та засоби 9100 5300
172 Телекомунікації та радіотехніка радіотехніка 9100 5300
172 Телекомунікації та радіотехніка телемедичні та біомедичні системи 9100 5300
191 Архітектура та містобудування архітектура та містобудування 7800 5300
192 Будівництво та цивільна і інженерія промислове і цивільне будівництво 8000 5300
227 Фізична терапія,  ерготерапія 227.01 фізична терапія/ фізична реабілітація 6100 4200
231 Соціальна робота соціальна робота 5600 4400
232 Соціальне забезпечення управління соціальним закладом 5600
241 Готельно-ресторанна  справа готельно-ресторанна справа 6700 4600
242 Туризм туризмознавство 6900 4600
262 Правоохоронна діяльність правоохоронна діяльність 7400 4600
275 Транспортні технології 275.02 транспортні технології (на залізничному транспорті) 9100 5300
275 Транспортні технології 275.03 транспортні технології (на автомобільному транспорті) 9100 5300
281 Публічне управління та адміністрування регіональне управління 7600 5200
292 Міжнародні економічні відносини міжнародний бізнес 7600 5200