Вартість навчання – Магістри

Вартість навчання в НУ “Запорізька політехніка” для вступників на навчання за освітнім ступенем “магістр” у 2021/2022 навчальному році. Вартість вказано у грн. за рік.

Код Спеціальність Спеціалізація

(освітня програма)

Денна форма навчання Заочна форма навчання
За один рік

навчання

За весь строк навчання За один рік

навчання

За весь строк навчання
ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
132 Матеріалознавство прикладне матеріалознавство 12800 19200 9000 13500
термічна обробка металів 12800 19200 9000 13500
136 Металургія ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів 12800 19200 9000 13500
131 Прикладна механіка обладнання та технології ливарного виробництва 12800 19200 9000 13500
технології та устаткування зварювання 12800 19200 9000 13500
відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій 12800 19200 9000 13500
ФАКУЛЬТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ
192 Будівництво та цивільна інженерія промислове і цивільне будівництво 12800 19200 9000 13500
191 Архітектура та містобудування архітектура та містобудування 24900 37350 11200 16800
073 Менеджмент управління проектами 24900 37350 11000 16500
132 Матеріалознавство композиційні та порошкові матеріали, покриття 12800 19200 9000 13500
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність економіка підприємства 24900 37350 11000 16500
022 Дизайн дизайн 24900 37350 11700 17550
ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК І ТЕХНОЛОГІЙ
123 Комп’ютерна інженерія комп’ютерні системи та мережі 24900 37350 11000 16500
спеціалізовані комп’ютерні системи 24900 37350 11000 16500
122 Комп’ютерні науки системи штучного інтелекту 24900 37350
121 Інженерія програмного забезпечення інженерія програмного забезпечення 24900 37350
124 Системний аналіз інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах 13200 19800 9400 14100
ФАКУЛЬТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
152 Метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка якість, стандартизація та сертифікація 12800 19200 9000 13500
125 Кібербезпека безпека інформаційних і комунікаційних систем 24900 37350 11000 16500
системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки 24900 37350 11000 16500
172 Телекомунікації та радіотехніка радіоелектронні апарати та засоби 12800 19200 9000 13500
інформаційні мережі зв’язку 12800 19200 9000 13500
радіотехніка 12800 19200 9000 13500
телемедичні та біомедичні системи 12800 19200 9000 13500
інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки 12800 19200 9000 13500
153 Мікро- та наносистемна техніка мікро-та наноелектронні прилади і пристрої 12800 19200 9000 13500
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електричні машини і апарати 12800 19200 9000 13500
електромеханічні системи автоматизації та електропривод 12800 19200 9000 13500
електричні та електронні апарати 12800 19200 9000 13500
електромеханічне обладнання енергоємних виробництв 12800 19200 9000 13500
електротехнічні системи електроспоживання 12800 19200 9000 13500
енергетичний менеджмент 12800 19200 9000 13500
ТРАНСПОРТНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
275 Транспортні технології 275.02 транспортні технології (на залізничному транспорті) / транспортні технології (на залізничному
транспорті)
12800 19200 9000 13500
275.03 транспортні технології (на автомобільному транспорті) / транспортні технології (на
автомобільному транспорті)
12800 19200 9000 13500
133 Галузеве машинобудування колісні та гусеничні транспортні засоби 12800 19200 9000 13500
двигуни внутрішнього згорання 12800 19200 9000 13500
МАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
131 Прикладна механіка технології машинобудування 12800 19200 9000 13500
обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування 12800 19200 9000 13500
133 Галузеве машинобудування металорізальні верстати та системи 12800 19200 9000 13500
підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання 12800 19200 9000 13500
134 Авіаційна та ракетно- космічна техніка технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок 12800 19200 9000 13500
авіаційні двигуни та енергетичні установки 12800 19200 9000 13500
ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
292 Міжнародні економічні відносини міжнародний бізнес 24900 37350 11000 16500
035 Філологія 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша- англійська 24900 37350 11000 16500
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ
072 Фінанси, банківська справа та страхування фінанси і кредит 24900 37350 11000 16500
фінансово-економічна безпека 24900 37350 11000 16500
073 Менеджмент менеджмент організацій і адміністрування 24900 37350 11000 16500
281 Публічне управління та адміністрування регіональне управління 24900 37350 11000 16500
075 Маркетинг маркетинг 24900 37350 11000 16500
071 Облік і оподаткування облік і аудит 24900 37350 11000 16500
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ ТА СПОРТОМ
016 Спеціальна освіта 016.01 логопедія/корекційна освіта 13800 20700 10000 15000
227 Фізична терапія, ерготерапія 227.01 фізична терапія/ фізична реабілітація 24900 37350 14000 21000
017 Фізична культура і спорт фізичне виховання 13800 20700 9300 13950
ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ НАУК
061 Журналістика журналістика 24900 37350 10600 15900
053 Психологія психологія 24900 37350 12000 18000
231 Соціальна робота соціальна робота 12800 19200 9300 13950
232 Соціальне забезпечення управління соціальним закладом 12800 19200
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
081 Право правознавство 24900 37350 15000 22500
262 Правоохоронна діяльність правоохоронна діяльність 16000 24000 10000 15000
052 Політологія політологія 24900 37350 10000 15000
ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ ТА ЕКОНОМІКИ
242 Туризм туризмознавство 24900 37350 11000 16500
241 Готельно-ресторанна справа готельно-ресторанна справа 24900 37350 11000 16500
051 Економіка управління персоналом та економіка праці 24900 37350 11000 16500
митна справа 24900 37350 11000 16500
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності 24900 37350 11000 16500