ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ (ЇХ БАТЬКИ) ТА РОБОТОДАВЦІ!
ЗАПРОШУЄМО ДО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»!

НА ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

дистанційно

з 03.04.2021 по 30.05.2021 р.

Початок заходу щосуботи за розкладом наведеним в таблиці 

ВІДВІДАЙТЕ НАШ УНІВЕРСИТЕТ ТА ОТРИМАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ВСІ ВАШІ ЗАПИТАННЯ!

Попередня реєстрація доступна за посиланнями.
Реєстрація для абітурієнтів

Реєстрація для роботодавців

Адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 6 , 4 гол. корпус НУ«Запорізька політехніка».

Телефони: +38(098)523-6789 +38(099)523-6789 +38(093)523-6789

Приймальна комісія: тел. +38(061)769-82-29, ауд. 2.6 (7-ий корпус)

ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

Інженерно-фізичний факультет

Спеціальність

Освітня програма (спеціалізація)

Дата, час проведення

Примітка

132 Матеріалознавство прикладне матеріалознавство

24 квітня 2021, о 10-00

Ідентифікатор конференції:
885 3826 3758
Код доступу: 2021

термічна обробка металів
136 Металургія ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів
131 Прикладна механіка обладнання та технології ливарного виробництва
технології та устаткування зварювання
відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій
Деканат: аудиторія 345 (головний корпус, 3 поверх); телефон 764-46-74, 769-84-14.

Електротехнічний факультет

Спеціальність

Освітня програма (спеціалізація)

Дата, час проведення

Примітка

141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електричні машини і апарати

Ідентифікатор конференції:
_______
Код доступу: ______

електричні та електронні апарати
електромеханічні системи автоматизації та електропривод
електромеханічне обладнання енергоємних виробництв
електротехнічні системи електроспоживання
енергетичний менеджмент
144 теплоенергетика промислова і комунальна теплоенергетика
151 автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології промислова автоматика
173 авіоніка електротехнічні комплекси та системи літальних апаратів
деканат: аудиторія 266 (головний корпус, 2 поверх); телефон 764-46-25, 769-84-26.

Факультет комп’ютерних наук і технологій

Спеціальність

Освітня програма (спеціалізація)

Дата, час проведення

Примітка

121 Інженерія програмного забезпечення інженерія програмного забезпечення

17 квітня 2021, о 10-00

Ідентифікатор конференції:
857 6745 0152
Код доступу: KNT2021

122 Комп’ютерні науки комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія комп’ютерна інженерія
124 Системний аналіз інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах
Деканат: аудиторія 362 (головний корпус, 3 поверх); телефон 764-33-61, 769-83-32.

Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій

Спеціальність

Освітня програма (спеціалізація)

Дата, час проведення

Примітка

125 Кібербезпека безпека інформаційних і комунікаційних систем

24 квітня 2021, о 11-00

Ідентифікатор конференції:
871 2360 0933
Код доступу: 2021

системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології комп’ютерно-інтегровані технології в екологічних приладах та системах
автоматизація, мехатроніка та робототехніка
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка якість, стандартизація та сертифікація
153 Мікро- та наносистемна техніка мікро- та наноелектронні прилади і пристрої
172 Телекомунікації та радіотехніка інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки
інформаційні мережі зв’язку
радіоелектронні апарати та засоби
радіотехніка
Деканат: аудиторія 369 (головний корпус, 3 поверх); телефон 764-46-15, 769-83-06.

Машинобудівний факультет

Спеціальність

Освітня програма (спеціалізація)

Дата, час проведення

Примітка

131 Прикладна механіка технології машинобудування

17 квітня 2021, о 12-00

Ідентифікатор конференції:
844 1943 7744
Код доступу: pn32Sm

обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування
133 Галузеве машинобудування металорізальні верстати та системи
підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машиниі обладнання
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок
авіаційні двигуни та енергетичні установки
Деканат: аудиторія 380 (головний корпус, 3 поверх); телефон 764-44-23, 769-83-50.

Факультет будівництва, архітектури та дизайну

Спеціальність

Освітня програма (спеціалізація)

Дата, час проведення

Примітка

022 Дизайн дизайн (1. графічний дизайн, 2. дизайн середовища,
3. промисловий дизайн)
073 Менеджмент  менеджмент в будівництві

22 травня 2021, о 12-00

Ідентифікатор конференції:
841 2621 5299
Код доступу: 2021

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність економіка агропромислових формувань

22 травня 2021, о 12-00

Ідентифікатор конференції:
841 2621 5299
Код доступу: 2021

підприємницька діяльність
економіка підприємства
132 Матеріалознавство композиційні та порошкові матеріали, покриття

22 травня 2021, о 11-00

Ідентифікатор конференції:
408 256 7315
Код доступу: 2021

191 Архітектура та містобудування архітектура та містобудування
192 Будівництво та цивільна інженерія промислове і цивільне будівництво

22 травня 2021, о 12-00

Ідентифікатор конференції:
841 2621 5299
Код доступу: 2021

Деканат: аудиторія 376 (головний корпус, 3 поверх); телефон 769-86-22.

Транспортний факультет

Спеціальність

Освітня програма (спеціалізація)

Дата, час проведення

Примітка

133 Галузеве машинобудування експлуатація, випробування та сервіс автомобілів та тракторів

24 квітня 2021, о 12-00

Ідентифікатор конференції:
830 7573 0095
Код доступу: 2021

двигуни внутрішнього згорання
275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті) організація перевезень і логістичне управління на залізничному транспорті
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) організація перевезень і логістичне управління на автомобільному транспорті
Деканат: аудиторія 245 (головний корпус, 2 поверх); телефон 764-46-56, 769-83-17.

Факультет економіки і управління

Спеціальність

Освітня програма (спеціалізація)

Дата, час проведення

Примітка

071 Облік і оподаткування облік і аудит

28 квітня 2021, о 18-00

Ідентифікатор конференції:
745 3111 3905
Код доступу: 2021

072 Фінанси, банківська справа та страхування фінанси і кредит
073 Менеджмент менеджмент організацій і адміністрування
075 Маркетинг маркетинг

21 квітня 2021, о 18-00

Ідентифікатор конференції:
745 3111 3905
Код доступу: 2021

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність організація торгівлі та комерційна логістика
281 Публічне управління та адміністрування регіональне управління
Деканат: аудиторія 278 (головний корпус, 2 поверх); телефон 764-34-16, 769-82-33.

Гуманітарний факультет

Спеціальність

Освітня програма (спеціалізація)

Дата, час проведення

Примітка

035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)) переклад

03 квітня 2021, о 10-00

292 Міжнародні економічні відносини міжнародний бізнес
Деканат: аудиторія 271 (головний корпус, 2 поверх); телефон 764-23-14, 769-83-07.

Факультет управління фізичною культурою та спортом

Спеціальність

Освітня програма (спеціалізація)

Дата, час проведення

Примітка

016 Спеціальна освіта логопедія

22 травня 2021, о 11-00

Ідентифікатор конференції:
897 048 4344
Код доступу: 713376

017 Фізична культура і спорт фізичне виховання
227 Фізична терапія, ерготерапія фізична реабілітація
Деканат: аудиторія 392а ( ІV корпус, 3 поверх); телефон 769-83-08.

Юридичний факультет

Спеціальність

Освітня програма (спеціалізація)

Дата, час проведення

Примітка

052 Політологія політологія

17 квітня 2021, о 11-00

Ідентифікатор конференції:
944 083 3027
Код доступу: V8zQMU

081 Право правознавство
262 Правоохоронна діяльність правоохоронна діяльність
Деканат: аудиторія 490а ( IV корпус, 4 поверх); телефон 769-86-21.

Факультет соціальних наук

Спеціальність

Освітня програма (спеціалізація)

Дата, час проведення

Примітка

053 Психологія психологія
054 Соціологія соціологія
061 Журналістика журналістика

29 травня 2021, о 12-00

Ідентифікатор конференції:
442 553 7946
Код доступу: 884335

231 Соціальна робота соціальна робота
Деканат: аудиторія 491 ( IV корпус, 4 поверх); телефон 769-85-67.

Факультет міжнародного туризму та економіки

Спеціальність

Освітня програма (спеціалізація)

Дата, час проведення

Примітка

051 Економіка економіка біоресурсів та природокористування

03 квітня 2021, о 10-00

митна справа
управління персоналом та економіка праці
цифрова економіка та електронний бізнес
241 Готельно-ресторанна справа готельно-ресторанна справа
242 Туризм туризмознавство
Деканат: аудиторія 385 ( IV корпус, 3 поверх); телефон 769-85-68.