Перелік конкурсних предметів

при вступі на основі повної загальної середньої освіти (2019 рік) для вступників Освітнього центру «Крим-Україна» за спрощеною процедурою

Спеціальності ОС бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Код

Назва

016

Спеціальна освіта

1. Українська мова та література

2. Біологія

3. Історія України або іноземна мова

017

Фізична культура і спорт

1. Українська мова та література

2. Біологія

3. Творчий конкурс

022

Дизайн

1. Українська мова та література

2. Історія України або фізика

3. Творчий конкурс

035

Філологія

1. Українська мова та література

2. Іноземна мова

3. Історія України або географія

071

Облік і оподаткування

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова  або географія

072

Фінанси, банківська справа та страхування

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова  або географія

073

Менеджмент

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова  або географія

075

Маркетинг

1. Українська мова та література

2.  Математика

3. Іноземна мова  або географія

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

1. Українська мова та література

2.  Математика

3. Іноземна мова  або географія

121

Інженерія програмного забезпечення

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

122

Комп’ютерні науки

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

123

Комп’ютерна інженерія

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

124

Системний аналіз

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

125

Кібербезпека

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

131

Прикладна механіка

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

132

Матеріалознавство

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

133

Галузеве машинобудування

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

134

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

136

Металургія

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

153

Мікро- та наносистемна техніка

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

172

Телекомунікації та радіотехніка

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

173

Авіоніка

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

192

Будівництво та цивільна інженерія

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

275

Транспортні технології

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика або іноземна мова

281

Публічне управління та адміністрування

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова  або історія України

292

Міжнародні економічні відносини

1. Українська мова та література

2. Іноземна мова

3. Географія або математика

*Як оцінки з Української мови та літератури та Історії України зараховуються оцінки річного оцінювання знань у додатку до документа про повну загальну середню освіту.