Перелік конкурсних предметів

при вступі на основі повної загальної середньої освіти (2020 рік) для вступників Освітнього центру «Крим-Україна» за спрощеною процедурою

Спеціальність ОС бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

016 Спеціальна освіта

1. Українська мова та література
2. Біологія
3. Історія України або іноземна мова

017 Фізична культура і спорт

1. Українська мова та література
2. Біологія
3.Творчий конкурс

022 Дизайн

1. Українська мова та література
2. Історія України або фізика
3.Творчий конкурс: рисунок, композиція

035.04 Філологія

1. Українська мова та література
2. Іноземна мова
3. Історія України або географія

053 Психологія

1. Українська мова та література
2. Математика
3. Біологія або іноземна мова

054 Соціологія

1. Українська мова та література
2. Математика
3. Історія України або іноземна мова

052 Політологія

1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Математика або іноземна мова

061 Журналістика

081 Право

231 Соціальна робота

051 Економіка

1. Українська мова та література
2. Математика
3. Іноземна мова або географія

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

121 Інженерія програмного забезпечення

1. Українська мова та література
2. Математика
3. Фізика або іноземна мова

122 Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія

124 Системний аналіз

125 Кібербезпека

131 Прикладна механіка

132 Матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

136 Металургія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

153 Мікро- та наносистемна техніка

172 Телекомунікації та радіотехніка

173 Авіоніка

192 Будівництво та цивільна інженерія

275 Транспортні технології

191 Архітектура та містобудування

1. Українська мова та література
2. Математика
3. Творчий конкурс

227 Фізична терапія, ерготерапія

1. Українська мова та література
2. Біологія або хімія
3. Фізика або математика

241 Готельно-ресторанна справа

1. Українська мова та література
2. Іноземна мова
3. Географія або математика

242 Туризм

292 Міжнародні економічні відносини

262 Правоохоронна діяльність

1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Творчий конкурс

281 Публічне управління та адміністрування

1. Українська мова та література
2. Математика
3. Іноземна мова або історія України

*Як оцінки з Української мови та літератури та Історії України зараховуються оцінки річного оцінювання знань у додатку до документа про повну загальну середню освіту.