Переведення НА БЮДЖЕТ 2022

Шановні студенти!

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 1224 від 28 жовтня 2022 року «Про затвердження Порядку переведення на навчання за державним замовленням окремих категорій здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, які зараховані до закладів фахової передвищої, вищої освіти до 2021 року включно на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб», ви маєте змогу змінити форму фінансування з контрактної на бюджетну. Для цього необхідно надати до 12.00 години 18.11.2022 на пошту приймальної комісії (nuzp.pk@gmail.com) або телеграм (або за номером +380 99 523 67 89) Витяг з реєстру територіальної громади, що передбачений Порядком створення, ведення та адміністрування реєстрів територіальних громад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2022 р. № 265 “Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1234), який підтверджує відомості про місце проживання (перебування) особи або інформацію про відсутність таких відомостей станом на 24 лютого 2022 р. або містить інформацію про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування), про зняття із задекларованого /зареєстрованого місця проживання (перебування) на підставі відомостей, що містяться у відомчій інформаційній системі ДМС, які надійшли від органів реєстрації на дату формування такого витягу, на територіях відповідних територіальних громад.
Інформацію про отримання витягу наведено за посиланням

Не зволікайте – ЧАС ОБМЕЖЕНО!!!