Абітурієнтам пільгових категорій

Якщо ви маєте намір вступити до НУ «Запорізька політехніка» на перший курс бакалаврату або магістратури, пропонуємо заповнити спеціальну форму для своєчасного взяття на облік, надання вам патронату та належних пільг після зарахування до числа студентів НУ «Запорізька політехніка».

Вступники, яким при вступі на ОС бакалавр надано право на зарахування на підставі позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди (творчого конкурсу) або право участі в конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту та/або квотою-1, квотою-2, подають заяви у паперовій формі в приймальній комісії Національного університету «Запорізька політехніка» за адресою м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 60, 7-ий корпус, ауд. 1.1, або можуть надіслати їх скановані копії, завірені ЕЦП (для осіб, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території).

Прийом заяв розпочинається 29 липня 2022 року та закінчується о 18:00 годині 08 серпня 2022 року, для осіб, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території початок прийому заяв з 11.07.2022.

Індивідуальні усні співбесіди проводяться в Національному університеті «Запорізька політехніка» з 09 серпня 2022 року по 16 серпня 2022 року, для осіб, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території співбесіди починаються з 11.07.2022.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:

  • документа, що посвідчує особу;
  • військово-облікового документа;
  • документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
  • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за індивідуальною усною співбесідою, на участь у конкурсі за результатами індивідуальної усної співбесіди та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • копію документа, що посвідчує особу;
  • копію військово-облікового документа;
  • копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
  • 4 кольорові фотокартки розміром 3×4 см.

Особи, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на особливо небезпечній території, можуть складати індивідуальну усну співбесіду в дистанційному форматі, для цього після подання документів вони повинні зареєструватися для проходження співбесіди на сайті приймальної комісії в розділі «Реєстрація для складання вступних випробувань», обрати дату та час проходження співбесіди.