Графік вступних іспитів ОС Бакалавр

Особи пільгових категорій, які планують вступати на навчання за державним замовленням освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти повинні скласти вступні іспити у період з 01.07.2021р. по 13.07.2021р.

Графік проведення вступних іспитів для абітурієнтів, яким надано право складати вступні іспити в університеті та які вступають на навчання за ОС бакалавр на основі повної загальної середньої освіти за державним замовленням:


Дата

Початок

Назва вступного іспиту (випробування)

Спеціальність

Аудиторія

Категорія вступників

І потік

05.07.2021

09-00

Укр.мова*, Укр.мова та література

всі спеціальності

320*, 381

особи, яким надано право складати вступні іспити  в університеті (вступники за державним замовленням)

14-00

Математика

всі спеціальності

320

Біологія

381

06.07.2021

09-00

Фізика

всі спеціальності

320

Географія

381

14-00

Історія України

всі спеціальності

320

Іноземна мова

381

Хімія

276

ІІ потік

12.07.2021

09-00

Укр.мова*, Укр.мова та література

всі спеціальності

320*, 381

особи, яким надано право складати вступні іспити  в університеті (вступники за державним замовленням)

14-00

Математика

всі спеціальності

320

Біологія

381

13.07.2021

09-00

Фізика

всі спеціальності

320

Географія

381

14-00

Історія України

всі спеціальності

320

Іноземна мова

381

Хімія

276

Вступники допускаються до участі у вступному іспиті при пред’явленні:
– оригінала документа, що посвідчує особу;
– екзаменаційного листка з фотокарткою.
Реєстрація для участі у вступних іспитах для абітурієнтів, яким надано право складати вступні іспити в університеті замість ЗНО, які вступають на навчання за ОС бакалавр за державним замовленням проводиться з 24.06.2021 р. по 09.07.2021 р. в аудиторії 1.1
Перелік документів для реєстрації:

  • копія документа, що посвідчує особу;
  • 1 фотокартка розміром 3х4 см;
  • копія документа про повну загальну середню освіту або довідка закладу освіти про завершення її здобуття;
  • копія юридичного висновка юридичного відділу НУ «Запорізька політехніка» про право складати вступні іспити в університеті.

Розклад вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, яким надано право складати вступні іспити в університеті, на навчання за освітнім ступенем бакалавра денної та заочної форм навчання на основі ПЗСО

Дата Початок Назва вступного іспиту, творчого конкурсу Спеціальність Аудиторія Категорія вступників
Вступні іспити
19.07.2021 09-00 Укр.мова*, Укр.мова та література всі спеціальності 352*, 381 особи, яким надано право складати вступні іспити  в університеті (вступники за  кошти фізичних та юридичних осіб)
14-00 Математика всі спеціальності 352
Біологія 352
20.07.2021 09-00 Фізика всі спеціальності 352
Географія 352
14-00 Історія України всі спеціальності 352
Іноземна мова 352
Хімія 352

Розклад консультацій перед вступними іспитами для абітурієнтів, які вступають на навчання за ОС бакалавр на основі повної загальної середньої освіти за державним замовленням

Розклад консультацій перед вступними іспитами для абітурієнтів, які вступають на навчання за ОС бакалавр на основі повної загальної середньої освіти за державним замовленням

РОЗКЛАД вступних іспитів (випробувань) для вступників на навчання за освітнім ступенем бакалавр

Дата

Поча ток

Назва вступного іспиту (випробування)

Спеціальність

Ауд.

Категорія вступників

1

2

3

4

5

6

17.07.2021

09-00

співбесіда

всі спеціальності

181

Особи, зазначені в п.2 Розділу VIII Правил прийому (інваліди війни; чорнобильці; інваліди, що не можуть відвідувати заклад освіти)

Укр.мова. Укр.мова та література

всі спеціальності

240

особи, яким надано право складати вступні іспити в університеті

19.07.2021

09-00

Біологія

всі спеціальності

276

особи, яким надано право складати вступні іспити в університеті

Математика

279

Географія

282

14-00

Фізики

всі спеціальності

276

особи, яким надано право складати вступні іспити в університеті

Іноземна мова

279

Історія України

282

Хімія

284

24.07.2021

09-00

Фахове випробування

всі спеціальності

м.Бердянськ, БМК; м.Токмак, ТМТ

Випускники БМК, ТМТ

26.07.2021

09-00

Фахове випробування (рисунок)

022

Дизайн

496, 498

вступники на базі ОКР молодшого спеціаліста;

вступники на основі здобутого ступеня вищої освіти; особи, які не менше року отримують ступінь бакалавра

Фахове випробування (Технологія конструкційних матеріалів)

131

Прикладна механіка

320, 352

132

Матеріалознавство

133

Галузеве машинобудування

134

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

136

Металургія

Фахове випробування (Будівництво та цивільна інженерія)

192

Будівництво та цивільна інженерія

249

Фахове випробування (Теоретичні основи електротехніки)

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

381

173

Авіоніка

14-00

Фахове випробування (журналістські орієнтири)

061

Журналістика

276

Фахове випробування (Організація обслуговування в туристичних комплексах та готелях)

241

Готельно-ресторанна справа

381

242

Туризм

Фахове випробування (Теорія і методика фізичного виховання)

017

Фізична культура і спорт

279, 284

Фахове випробування (Основи валеології)

227

Фізична терапія, ерготерапія

282

Фахове випробування (Педагогіка)

016

Спеціальна освіта

181

Фахове випробування

(Основи теплотехніки)

144

Теплоенергетика

240

Фахове випробування

(Композиція)

191

Архітектура та містобудування

496, 498

27.07.2021

09-00

Фахово випробування (Організація вантажної та комерційної роботи)

275

Транспортні технології

249

вступники на базі ОКР молодшого спеціаліста;

вступники на основі здобутого ступеня вищої освіти; особи, які не менше року отримують ступінь бакалавра

Фахово випробування (Основи економічної теорії)

051

Економіка

381

292

Міжнародні економічні

відносини

071

Облік і оподаткування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

073

Менеджмент

281

Публічне управління та адміністрування

075

Маркетинг

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Фахове випробування (композиція)

022

Дизайн

496, 498

Фахове випробування (Мікросхемотехніка)

153

Мікро- та наносистемна техніка

320

151

Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології

172

Телекомунікації та радіотехніка

125

Кібербезпека

152

Метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка

14-00

Фахове випробування (Педагогіка та основи психологічних знань)

053

Психологія

381

вступники на базі ОКР молодшого спеціаліста; вступники на основі здобутого ступеня вищої освіти, особи, які не менше року отримують ступінь бакалавра

Фахове випробування (Соціальна робота)

231

Соціальна робота

Фахове випробування (Англійська мова)

035

Філологія

276

Фахове випробування (Основи програмування та алгоритмічні мови)

121

Інженерія програмного забезпечення

320

122

Комп’ютерні науки

Фахове випробування (комп’ютерна логіка)

123

Комп’ютерна інженерія

352

Фахове випробування (Інформатика)

124

Системний аналіз

334

Фахове випробування (Основи правознавства)

081

Право

181

052

Політологія

РОЗКЛАД консультацій перед вступними іспитами (випробуваннями) для вступників на навчання за освітнім ступенем бакалавр

РОЗКЛАД консультацій перед вступними іспитами (випробуваннями) для вступників на навчання за освітнім ступенем бакалавр