Розклад консультацій ОС бакалавр

Розклад онлайн консультацій перед вступними випробуванями з фаху для вступників на навчання за освітнім ступенем бакалавра денної та заочної форм навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста, на основі здобутого ступеня вищої освіти та вступників, які не менше року отримують ступінь бакалавра

Назва вступного іспиту (випробування) Спеціальність дата Початок Параметри доступу
Фахове випробування (Основи програмування та алгоритмічні мови) 121 Інженерія програмного забезпечення  21.08.2020 10:00 Підключитись
Zoom: 723 2713 6862 Код доступу: 2sUqHW
122 Комп’ютерні науки 
Фахове випробування (комп’ютерна логіка) 123 Комп’ютерна інженерія  20.08.2020 10:00 Підключитись
Zoom: 722 8549 0103 Код доступу: 3myrB2
Фахове випробування (Інформатика) 124 Системний аналіз  22.08.2020 11:00 Підключитись
Zoom: 870 789 9445 Код доступу: 9jamQa 
Фахове випробування (Технологія конструкційних матеріалів) 131 Прикладна механіка  25.08.2020 16:00 Підключитись
Zoom: 766 5062 7662  Код доступу: FyD6Zh

132 Матеріалознавство 
133 Галузеве машинобудування  25.08.2020 11:00
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 
136 Металургія  25.08.2020 14:00
192 Будівництво та цивільна інженерія 
Фахове випробування (Організація обслуговування в туристичних комплексах та готелях) 242 Туризм  26.08.2020 11:00 Підключитись
Zoom: 732 0032 7326  Код доступу: 242
241 Готельно-ресторанна справа
Фахове випробування (Теоретичні основи електротехніки) 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  25.08.2020 10:00 Підключитись
Zoom: 925 4869 5663  Код доступу: NQJp8v
173 Авіоніка
Фахове випробування (Основи теплотехніки) 144 Теплоенергетика 25.08.2020 10:00 Підключитись
Zoom: 559 841 5549  Код доступу: 2wt2Mk
Фахове випробування (журналістські орієнтири) 061 Журналістика  26.08.2020 11:00 Підключитись
Zoom: 790 8345 6154  Код доступу: 1pdU9g
Фахове випробування (Основи валеології) 227 Фізична терапія, ерготерапія  25.08.2020 12:00 Підключитись
Zoom: 889 3550 4842  Код доступу: 8Ph0kZ
Фахове випробування (Педагогіка) 016 Спеціальна освіта  26.08.2020 14:00 Підключитись
Zoom: 732 9897 1763  Код доступу: gd5a6h
Фахове випробування (Основи економічної теорії) 051 Економіка  26.08.2020 10:00 Підключитись
Zoom: 336 203 5542Код доступу: Qwtx31
292 Міжнародні економічні відносини 
071 Облік і оподаткування 
072 Фінанси, банківська справа та страхування 
073 Менеджмент 
281 Публічне управління та адміністрування 
075 Маркетинг 
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
Фахове випробування (Теорія і методика фізичного виховання) 017 Фізична культура і спорт  26.08.2020 12:00 Підключитись
Zoom: 897 048 4344  Код доступу: 713376
Фахове випробування (рисунок) 022 Дизайн  25.08.2020 11:00 Підключитись
Zoom: 777 4840 2207  Код доступу: 0jaKzS
Фахове випробування (композиція) 191 Архітектура та містобудування  26.08.2020 11:00 Підключитись
Zoom: 766 3836 4727  Код доступу: 6HQmZ1
Фахове випробування (Мікросхемотехніка) 153 Мікро- та наносистемна техніка  26.08.2020 12:00 Підключитись
Zoom: 780 6346 6215 Код доступу: 4wwz6B
151 Автоматизація та комп”ютерно-інтегровані технології
172 Телекомунікації та радіотехніка 
125 Кібербезпека 
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 
Фахове випробування (Організація вантажної та комерційної роботи) 275 Транспортні технології  26.08.2020 10:00 Підключитись
Zoom: 820 2173 7126 Код доступу: HSVFp4
Фахове випробування (Основи економічної теорії) 072 Фінанси, банківська справа та страхування  26.08.2020 10:00 Підключитись
Zoom: 336 203 5542  Код доступу: Qwtx31
Фахове випробування (композиція) 022 Дизайн  25.08.2020 11:00 Підключитись
Zoom: 777 4840 2207  Код доступу: 0jaKzS
Фахове випробування (Педагогіка та основи психологічних знань) 053 Психологія  26.08.2020 12:00 Підключитись
Zoom: 794 339 1469  Код доступу: 478958
Фахове випробування (Соціологія) 231 Соціальна робота  25.08.2020 11:00 Підключитись
Zoom: 758 6108 0074 Код доступу: L6vGPa
Фахове випробування (Англійська мова) 035 Філологія  26.08.2020 10:00 Підключитись
Zoom: 676 639 8672  Код доступу  911217
Фахове випробування (Основи правознавства) 081 Право  26.08.2020 12:00 Підключитись 
Zoom: 956 3205 2161    Код доступу: 111111 
052 Політологія