Розклад консультацій ОС магістр

Розклад онлайн консультацій перед вступними випробуванями з фаху для вступників на навчання за освітнім ступенем “магістр”

Факультет Спеціальність Освітня програма (спеціалізація) Дата Початок Посилання
ФБАД 191 Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування 13.08.2020 11:00 Підключитись Ідентифікатор конференції Zoom: 768 7841 3867 Код доступу: 4CVg2R
192 Будівництво та цивільна інженерія Промислове і цивільне будівництво 14.08.2020 10:00 Підключитись Ідентифікатор конференції Zoom: 215 774 8856 Код доступу: 3X8Quc
073 Менеджмент Управління проєктами
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка підприємства 12.08.2020 10:00 Підключитись
    Ідентифікатор конференції Zoom: 911 5959 9386 Код доступу: u05U7i
132 Матеріалознавство Композиційні та порошкові матеріали, покриття 13.08.2020 10:00 Підключитись
Ідентифікатор конференції Zoom: 670 630 6272 Код доступу: 5n3fA4
022 Дизайн Дизайн 14.08.2020 12:00 Підключитись
 Ідентифікатор конференції Zoom: 963 9130 5720 Код доступу: 1HGJnw
ГФ 035 Філологія Переклад 14.08.2020 10:00 Підключитись
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес 14.08.2020 11:00 Підключитись
Ідентифікатор конференції Zoom: 962 719 3411 Код доступу: kdJ4q1
ІФФ 136 Металургія Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів 12.082020 12:00 Підключитись Ідентифікатор конференції Zoom: 871 773 4412 Код доступу: mitlv20
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство 14.08.2020 12:00 Підключитись
132 Матеріалознавство Термічна обробка металів  Ідентифікатор конференції Zoom: 224 079 6013 Код доступу: 4duaw2
131 Прикладна механіка Обладнання та технології ливарного виробництва 12.082020 12:00 Підключитись
 Ідентифікатор конференції Zoom: 871 773 4412 Код доступу: mitlv20
131 Прикладна механіка Технологія та устаткування зварювання 14.08.2020 10:00 Підключитись
131 Прикладна механіка Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій Ідентифікатор конференції Zoom: 722 8199 0185 Код доступу: 7RCtL7
ФУФКС 017 Фізична культура і спорт Фізичне виховання 12.08.2020 12:00 Підключитись Ідентифікатор конференції Zoom: 560 717 8247 Код доступу: ufks05
016 Спеціальна освіта Корекційна освіта 13.08.2020 14:00 Підключитись Ідентифікатор конференції Zoom: 958 087 9239 Код доступу: ivp-08@ukr
227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична реабілітація 14.08.2020 15:00 Підключитись
Підключитись Ідентифікатор конференції Zoom: 897 9425 6523 Код доступу: 0B884N
ТФ 275 Транспортні технології Транспортні технології (автомобільний транспорт) 15.08.2020 10:00 Підключитись
275 Транспортні технології Транспортні технології (залізничний транспорт) Ідентифікатор конференції Zoom: 833 6205 8011 Код доступу: xRjUm6
133 Галузеве машинобудування Двигуни внутрішнього згорання 13.08.2020 10:00 Підключитись
133 Галузеве машинобудування Колісні та гусеничні транспортні засоби Ідентифікатор конференції Zoom: 6557201247 пароль DVZ133
ЮФ 052 Політологія Політологія 14.08.2020 13:00 Підключитись
 Ідентифікатор конференції Zoom: 793 7782 1547 Код доступу: D4v7w
262 Правоохоронна діяльність Правоохоронна діяльність 13.08.2020 10-00 Підключитись
 Ідентифікатор конференції Zoom: 719 2182 2950 Код доступу: 9xSD7w
ЕТФ 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини і апарати 12.08.2020 11:00 Підключитись Ідентифікатор конференції Zoom: 374 843 2416 Код доступу: eeaetf1208
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електромеханічні (електротехнічні) системи та комплекси
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні та електронні апарати
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергетичний менеджмент
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв
 ФЕУ 071 Облік і оподаткування Облік і аудит 13.08.2020 18:00 Підключитись
 Ідентифікатор конференції Zoom: 567 640 6052 Код доступу: 0twggh
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 14.08.2020 12:00 Підключитись
281 Публічне управління та адміністрування Регіональне управління Ідентифікатор конференції Zoom: 772 3298 3653 Код доступу: 98a5vC
075 Маркетинг Маркетинг 14.08.2020 10:00 Підключитись
Ідентифікатор конференції Zoom: 757 8510 6597 Код доступу: 6dKznW
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит 12.08.2020 12:00 Підключитись
Фінансово-економічна безпека  Ідентифікатор конференції Zoom: 932 9826 6170 Код доступу: 0sEvEi
ФРЕТ 153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої 14.08.2020 10:00 Підключитись
Ідентифікатор конференції Zoom: 994 4532 1097 Код доступу: 5DW95U
172 Телекомунікації та радіотехніка Радіотехніка 14.08.2020 11:30 Підключитись

 

Ідентифікатор конференції Zoom: 768 0632 0663Код доступу: Lp2vH8

172 Телекомунікації та радіотехніка телемедичні та біомедичні системи
172 Телекомунікації та радіотехніка радіоелектронні апарати та засоби
172 Телекомунікації та радіотехніка Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки
172 Телекомунікації та радіотехніка інформаційні мережі зв’язку
125 Кібербезпека безпека інформаційних  і комунікаційних систем 13.08.2020 10:00 Підключитись

 

Ідентифікатор конференції Zoom: 781 4768 2561 Код доступу: 9L6QLW

125 Кібербезпека системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки
152  Метролгія та інформаційно-вимірювальна техніка Якість, стандартизація, сертифікація 14.08.2020 10:00 Підключитись
Ідентифікатор конференції Zoom: 994 4532 1097 Код доступу: 5DW95U
ФКНТ 121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення 12.08.2020 9:30 Підключитись
122 Комп`ютерні науки Системи штучного інтелекту     Ідентифікатор конференції Zoom: 759 408 0934 Код доступу: 8Wphxe
123 Комп’ютерна інженерія комп’ютерні системи та мережі, спеціалізовані комп’ютерні системи     Підключитись
ФСН 061 Журналістика Журналістика 12.08.2020 11:00 Підключитись
 Ідентифікатор конференції: 828 212 0244 Код доступу: H6h7DL
053 Психологія Психологія 13.08.2020 11:00 Підключитись
Ідентифікатор конференції Zoom: 754 2261 3434 Код доступу: 017qbP
231 Соціальна робота Соціальна робота 14.08.2020 11:00 Підключитись
232 Соціальне забезпечення Управління соціальним закладом  Ідентифікатор конференції Zoom: 735 7958 4364 Код доступу: VMLE7J
МФ 131 Прикладна механіка Технології машинобудування 12.08.2020 17:30 Підключитись

 

Ідентифікатор конференції Zoom 8852773730Код доступу:  j1arUy

131 Прикладна механіка Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування
133 Галузеве машинобудування Металорізальні верстати та системи
133 Галузеве машинобудування Підйомно – транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок 14.08.2020 16:00 Підключитись

 

Ідентифікатор конференції Zoom: 725 9811 5182 Код доступу: 9LeKJv

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Авіаційні двигуни та енергетичні установки
ФМТЕ 051 Економіка Митна справа 12.08.2020 9:00 Підключитись

 

Ідентифікатор конференції Zoom: 327 283 5409 Код доступу: 0GwXXF

Управління персоналом та економіка праці
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності

Параметри підключення до конференції щодо консультації з іноземної мови: Підключитись, Ідентифікатор конференції Zoom: 285 861 9948 Код доступу: 3whUac