Розклад випробувань ОС Магістр

Розклад консультації та вступного випробування з іноземної мови для вступників на навчання за освітнім ступенем “Магістр”

Завантажити розклад

Розклад вступних випробувань з фаху вступників на навчання за освітнім ступенем “Магістр”

Факультет

Спеціальність

Освітня програма (спеціалізація)

Дата

Випробування

Початок

Аудиторія

I потік

ФКНТ

123 Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

21.07.2021

Фахове випробування

10-00

352

Спеціалізовані комп’ютерні системи

21.07.2021

Фахове випробування

10-00

352

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

21.07.2021

Фахове випробування

10-00

320

122 Комп’ютерні науки

Системи штучного інтелекту

21.07.2021

Фахове випробування

10-00

320

124 Системний аналіз

Інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах

21.07.2021

Фахове випробування

10-00

240

ГФ

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародний бізнес

23.07.2021

Фахове випробування

10-00

282

035 Філологія

Переклад

21.07.2021

Фахове випробування

14-00

282

ФЕУ

071 Облік і оподаткування

Облік і аудит

21.07.2021

Фахове випробування

10-00

276

073 Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування

21.07.2021

Фахове випробування

10-00

279

281 Публічно управління та адміністрування

Регіональне управління

21.07.2021

Фахове випробування

10-00

279

075 Маркетинг

Маркетинг

21.07.2021

Фахове випробування

10-00

284

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

21.07.2021

Фахове випробування

10-00

381

Фінансово-економічна безпека

ФБАД

073 Менеджмент

Управління проектами

21.07.2021

Фахове випробування

14-00

240

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка підприємства

21.07.2021

Фахове випробування

14-00

381

192 Будівництво та цивільна Інженерія

Промислове і цивільне будівництво

21.07.2021

Фахове випробування

14-00

352

132

Матеріалознавство

Композиційні та порошкові матеріали, покриття

21.07.2021

Фахове випробування

14-00

334

191 Архітектура і містобудування

Архітектура і містобудування

21.07.2021

Фахове випробування

14-00

249

022 Дизайн

Дизайн

21.07.2021

Фахове випробування

14-00

496,498

ФРЕТ

125 Кібербезпека

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

22.07.2021

Фахове випробування

14-00

240

Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

22.07.2021

Фахове випробування

14-00

240

153 Мікро- та наносистемна техніка

Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої

22.07.2021

Фахове випробування

14-00

276

172 Телекомунікації та радіотехніка

Радіотехніка

22.07.2021

Фахове випробування

14-00

381

172 Телекомунікації та радіотехніка

Телемедичні та біомедичні системи

22.07.2021

Фахове випробування

14-00

381

172 Телекомунікації та радіотехніка

Радіоелектронні апарати та засоби

22.07.2021

Фахове випробування

14-00

381

172 Телекомунікації та радіотехніка

Інформаційні мережі зв’язку

22.07.2021

Фахове випробування

14-00

381

172 Телекомунікації та радіотехніка

Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

22.07.2021

Фахове випробування

14-00

381

152 Метрологія та Інформаційно- вимірювальна техніка

Якість, стандартизація, сертифікація

22.07.2021

Фахове випробування

14-00

276

ЮФ

262 Правоохоронна діяльність

Правоохоронна діяльність

21.07.2021

Фахове випробування

14-00

247

052 Політологія

Політологія

21.07.2021

Фахове випробування

14-00

284

ФСН

061 Журналістика

Журналістика

21.07.2021

Фахове випробування

10-00

279

053 Психологія

Психологія

21.07.2021

Фахове випробування

10-00

232

231 Соціальна робота

Соціальна робота

21.07.2021

Фахове випробування

10-00

249

232 Соціальне забезпечення

Управління соціальним закладом

21.07.2021

Фахове випробування

10-00

249

ФМТЕ

242 Туризм

Туризмознавство

22.07.2021

Фахове випробування

10-00

320

051 Економіка

Митна справа

22.07.2021

Фахове випробування

10-00

276

Управління персоналом та економіка праці

22.07.2021

Фахове випробування

10-00

276

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності

22.07.2021

Фахове випробування

10-00

276

241 Готельно- ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

22.07.2021

Фахове випробування

10-00

320

ФУФКС

017 Фізична культура і спорт

Фізичне виховання

22.07.2021

Фахове випробування

10-00

334

016 Спеціальна освіта

Корекційна освіта

22.07.2021

Фахове випробування

10-00

358

227 Фізична терапія, ерготерапія

Фізична реабілітація

22.07.2021

Фахове випробування

10-00

232

ІФФ

136 Металургія

Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів

22.07.2021

Фахове випробування

14-00

334

132

Матеріалознавство

Прикладне матеріалознавство

22.07.2021

Фахове випробування

14-00

153

132

Матеріалознавство

Термічна обробка металів

22.07.2021

Фахове випробування

14-00

153

131 Прикладна механіка

Обладнання та технології ливарного виробництва

22.07.2021

Фахове випробування

14-00

334

131 Прикладна механіка

Технологія та устаткування зварювання

22.07.2021

Фахове випробування

14-00

181

131 Прикладна механіка

Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій

22.07.2021

Фахове випробування

14-00

181

ЕТФ

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електричні машини і апарати

22.07.2021

Фахове випробування

10-00

249

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

електромеханічні (електротехнічні) системи та комплекси

22.07.2021

Фахове випробування

10-00

249

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електричні та електронні апарати

22.07.2021

Фахове випробування

10-00

249

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Енергетичний менеджмент

22.07.2021

Фахове випробування

10-00

249

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

22.07.2021

Фахове випробування

10-00

249

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

22.07.2021

Фахове випробування

10-00

249

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв

22.07.2021

Фахове випробування

10-00

249

МФ

131 Прикладна механіка

Технології машинобудування

22.07.2021

Фахове випробування

14-00

282

131 Прикладна механіка

Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування

22.07.2021

Фахове випробування

14-00

282

133 Галузеве машинобудування

Металорізальні верстати та системи

22.07.2021

Фахове випробування

14-00

284

133 Галузеве машинобудування

Підйомно – транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

22.07.2021

Фахове випробування

14-00

282

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок

22.07.2021

Фахове випробування

14-00

279

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Авіаційні двигуни та енергетичні установки

22.07.2021

Фахове випробування

14-00

279

ТФ

275 Транспортні технології

Транспортні технології (автомобільний транспорт)

22.07.2021

Фахове випробування

10-00

153

275 Транспортні технології

Транспортні технології (залізничний транспорт)

22.07.2021

Фахове випробування

10-00

153

133 Галузеве машинобудування

Двигуни внутрішнього згорання

22.07.2021

Фахове випробування

10-00

181

133 Галузеве машинобудування

Колісні та гусеничні транспортні засоби

22.07.2021

Фахове випробування

10-00

181

Факультет

Спеціальність

Освітня програма (спеціалізація)

Дата

Випробування

Початок

Аудиторія

II потік

ФКНТ

123 Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

28.07.2021

Фахове випробування

10-00

352

Спеціалізовані комп’ютерні системи

28.07.2021

Фахове випробування

10-00

352

121 Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

28.07.2021

Фахове випробування

10-00

320

122 Комп’ютерні науки

Системи штучного інтелекту

28.07.2021

Фахове випробування

10-00

320

124 Системний аналіз

Інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах

28.07.2021

Фахове випробування

10-00

240

ГФ

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародний бізнес

30.07.2021

Фахове випробування

10-00

282

035 Філологія

Переклад

28.07.2021

Фахове випробування

14-00

282

ФЕУ

071 Облік і оподаткування

Облік і аудит

28.07.2021

Фахове випробування

10-00

276

073 Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування

28.07.2021

Фахове випробування

10-00

279

281 Публічно управління та адміністрування

Регіональне управління

28.07.2021

Фахове випробування

10-00

279

075 Маркетинг

Маркетинг

28.07.2021

Фахове випробування

10-00

284

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

28.07.2021

Фахове випробування

10-00

381

Фінансово-економічна безпека

ФБАД

073 Менеджмент

Управління проектами

28.07.2021

Фахове випробування

14-00

240

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка підприємства

28.07.2021

Фахове випробування

14-00

381

192 Будівництво та цивільна Інженерія

Промислове і цивільне будівництво

28.07.2021

Фахове випробування

14-00

352

132

Матеріалознавство

Композиційні та порошкові матеріали, покриття

28.07.2021

Фахове випробування

14-00

334

191 Архітектура і містобудування

Архітектура і містобудування

28.07.2021

Фахове випробування

14-00

249

022 Дизайн

Дизайн

28.07.2021

Фахове випробування

14-00

496,498

ФРЕТ

125 Кібербезпека

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

29.07.2021

Фахове випробування

14-00

240

Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

29.07.2021

Фахове випробування

14-00

240

153 Мікро- та наносистемна техніка

Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої

29.07.2021

Фахове випробування

14-00

276

172 Телекомунікації та радіотехніка

Радіотехніка

29.07.2021

Фахове випробування

14-00

381

172 Телекомунікації та радіотехніка

Телемедичні та біомедичні системи

29.07.2021

Фахове випробування

14-00

381

172 Телекомунікації та радіотехніка

Радіоелектронні апарати та засоби

29.07.2021

Фахове випробування

14-00

381

172 Телекомунікації та радіотехніка

Інформаційні мережі зв’язку

29.07.2021

Фахове випробування

14-00

381

172 Телекомунікації та радіотехніка

Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

29.07.2021

Фахове випробування

14-00

381

152 Метрологія та Інформаційно- вимірювальна техніка

Якість, стандартизація, сертифікація

29.07.2021

Фахове випробування

14-00

276

ЮФ

262 Правоохоронна діяльність

Правоохоронна діяльність

28.07.2021

Фахове випробування

14-00

247

052 Політологія

Політологія

28.07.2021

Фахове випробування

14-00

284

ФСН

061 Журналістика

Журналістика

28.07.2021

Фахове випробування

10-00

279

053 Психологія

Психологія

28.07.2021

Фахове випробування

10-00

232

231 Соціальна робота

Соціальна робота

28.07.2021

Фахове випробування

10-00

249

232 Соціальне забезпечення

Управління соціальним закладом

28.07.2021

Фахове випробування

10-00

249

ФМТЕ

242 Туризм

Туризмознавство

29.07.2021

Фахове випробування

10-00

320

051 Економіка

Митна справа

29.07.2021

Фахове випробування

10-00

276

Управління персоналом та економіка праці

29.07.2021

Фахове випробування

10-00

276

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності

29.07.2021

Фахове випробування

10-00

276

241 Готельно- ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

29.07.2021

Фахове випробування

10-00

320

ФУФКС

017 Фізична культура і спорт

Фізичне виховання

29.07.2021

Фахове випробування

10-00

334

016 Спеціальна освіта

Корекційна освіта

29.07.2021

Фахове випробування

10-00

358

227 Фізична терапія, ерготерапія

Фізична реабілітація

29.07.2021

Фахове випробування

10-00

232

ІФФ

136 Металургія

Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів

29.07.2021

Фахове випробування

14-00

334

132

Матеріалознавство

Прикладне матеріалознавство

29.07.2021

Фахове випробування

14-00

153

132

Матеріалознавство

Термічна обробка металів

29.07.2021

Фахове випробування

14-00

153

131 Прикладна механіка

Обладнання та технології ливарного виробництва

29.07.2021

Фахове випробування

14-00

334

131 Прикладна механіка

Технологія та устаткування зварювання

29.07.2021

Фахове випробування

14-00

181

131 Прикладна механіка

Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій

29.07.2021

Фахове випробування

14-00

181

ЕТФ

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електричні машини і апарати

29.07.2021

Фахове випробування

10-00

249

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

електромеханічні (електротехнічні) системи та комплекси

29.07.2021

Фахове випробування

10-00

249

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електричні та електронні апарати

29.07.2021

Фахове випробування

10-00

249

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Енергетичний менеджмент

29.07.2021

Фахове випробування

10-00

249

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

29.07.2021

Фахове випробування

10-00

249

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

29.07.2021

Фахове випробування

10-00

249

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв

29.07.2021

Фахове випробування

10-00

249

МФ

131 Прикладна механіка

Технології машинобудування

29.07.2021

Фахове випробування

14-00

282

131 Прикладна механіка

Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування

29.07.2021

Фахове випробування

14-00

282

133 Галузеве машинобудування

Металорізальні верстати та системи

29.07.2021

Фахове випробування

14-00

284

133 Галузеве машинобудування

Підйомно – транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

29.07.2021

Фахове випробування

14-00

282

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок

29.07.2021

Фахове випробування

14-00

279

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Авіаційні двигуни та енергетичні установки

29.07.2021

Фахове випробування

14-00

279

ТФ

275 Транспортні технології

Транспортні технології (автомобільний транспорт)

29.07.2021

Фахове випробування

10-00

153

275 Транспортні технології

Транспортні технології (залізничний транспорт)

29.07.2021

Фахове випробування

10-00

153

133 Галузеве машинобудування

Двигуни внутрішнього згорання

29.07.2021

Фахове випробування

10-00

181

133 Галузеве машинобудування

Колісні та гусеничні транспортні засоби

29.07.2021

Фахове випробування

10-00

181

РОЗКЛАД консультацій перед вступними випробуваннями з фаху вступників на навчання за освітнім ступенем “Магістр”

Завантажити розклад

Зверніть увагу! Вхід до приміщень університету дозволяється за умови наявності захисної маски або респіратора.