Розклад випробувань ОС Магістр

Розклад вступних випробувань для вступників на навчання за освітнім ступенем “магістр” (друга сесія)

Факультет Спеціальність Освітня програма
(спеціалізація)
Дата Випробування Початок  Аудиторія
ФБАД     25.08.2020 випробування з фаху 9-00 249
ГФ     випробування з фаху 9-00 282
ІФФ     випробування з фаху 9-00 181
ФУФКС     випробування з фаху 9-00 381
ТФ     випробування з фаху 14-00 320
ЮФ     випробування з фаху 14-00 381
ЕТФ     випробування з фаху 14-00 352
 ФЕУ     26.08.2020 випробування з фаху 9-00 249
ФКНТ     випробування з фаху 9-00 381
ФСН     випробування з фаху 9-00 282
МФ     випробування з фаху 9-00 181
ФМТЕ     випробування з фаху 14-00 381
ФРЕТ     випробування з фаху 14-00 352
ФУФКС     іноземна мова(англ) 14-00 320
іноземна мова(нім, франц) 14-00 240
друга вища освіта всі спеціальності                   (крім 081 Право) іноземна мова(англ) 14-00 320
іноземна мова(нім, франц) 240

Розклад вступних випробувань для вступників на навчання за освітнім ступенем “магістр”

Факультет Спеціальність Освітня програма
(спеціалізація)
Дата Випробування Початок  Аудиторія
ФБАД 191 Архітектура та містобудування Архітектура та містобудування 17.08.2020 випробування з фаху 9-00 496
192 Будівництво та цивільна інженерія Промислове і цивільне будівництво 282
073 Менеджмент Управління проєктами 276
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка підприємства 276
132 Матеріалознавство Композиційні та порошкові матеріали, покриття 282
022 Дизайн Дизайн  498
ГФ 035 Філологія Переклад 17.08.2020 випробування з фаху 9-00 381
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес 279
ІФФ 136 Металургія Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів 17.08.2020 випробування з фаху 9-00 344
132 Матеріалознавство Прикладне матеріалознавство 153
132 Матеріалознавство Термічна обробка металів 153
131 Прикладна механіка Обладнання та технології ливарного виробництва 344
131 Прикладна механіка Технологія та устаткування зварювання 249
131 Прикладна механіка Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій 249
ФУФКС 017 Фізична культура і спорт Фізичне виховання 18.08.2020 випробування з фаху 9-00 381
20.08.2020 іноземна мова(англ) 9-00 381
іноземна мова(нім, франц) 9-00 240
016 Спеціальна освіта Корекційна освіта 18.08.2020 випробування з фаху 9-00 276
20.08.2020 іноземна мова(англ) 9-00 381
іноземна мова(нім, франц) 9-00 240
227 Фізична терапія, ерготерапія Фізична реабілітація 18.08.2020 випробування з фаху 9-00 276
ТФ 275 Транспортні технології Транспортні технології (автомобільний транспорт) 18.08.2020 випробування з фаху 9-00 352
275 Транспортні технології Транспортні технології (залізничний транспорт) 352
133 Галузеве машинобудування Двигуни внутрішнього згорання 249
133 Галузеве машинобудування Колісні та гусеничні транспортні засоби 249
ЮФ 052 Політологія Політологія 18.08.2020 випробування з фаху 9-00 282
262 Правоохоронна діяльність Правоохоронна діяльність 10-00 320
друга вища освіта всі спеціальності                   (крім 081 Право) 18.08.2020 іноземна мова(англ) 14-00 320
іноземна мова(нім, франц) 240
ЕТФ 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини і апарати  19.08.2020 випробування з фаху 9-00 320
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електромеханічні (електротехнічні) системи та комплекси 320
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні та електронні апарати 352
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергетичний менеджмент 240
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 240
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 249
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв 352
 ФЕУ 071 Облік і оподаткування Облік і аудит 19.08.2020 випробування з фаху 9-00 284
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 276
281 Публічне управління та адміністрування Регіональне управління 276
075 Маркетинг Маркетинг 279
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит 282
Фінансово-економічна безпека 282
ФРЕТ 153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої 20.08.2020 випробування з фаху 9-00 279
172 Телекомунікації та радіотехніка Радіотехніка 276
172 Телекомунікації та радіотехніка телемедичні та біомедичні системи 276
172 Телекомунікації та радіотехніка радіоелектронні апарати та засоби 282
172 Телекомунікації та радіотехніка Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки 282
172 Телекомунікації та радіотехніка інформаційні мережі зв’язку 276
125 Кібербезпека безпека інформаційних  і комунікаційних систем 284
125 Кібербезпека системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки 284
152  Метролгія та інформаційно-вимірювальна техніка Якість, стандартизація, сертифікація 279
ФКНТ 123 Комп’ютерна інженерія комп”ютерні системи та мережі 20.08.2020 випробування з фаху 9-00 352
спеціалізовані комп”ютерні системи 352
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення 320
122 Комп”ютерні науки Системи штучного інтелекту 249
124 Системний аналіз Інтелектуальні технології та прийняття рішень в  складних системах 249
ФСН 061 Журналістика Журналістика 21.08.2020 випробування з фаху 9-00 276
053 Психологія Психологія 282
231 Соціальна робота Соціальна робота 279
232 Соціальне забезпечення Управління соціальним закладом 279
МФ 131 Прикладна механіка Технології машинобудування 21.08.2020 випробування з фаху 9-00 320
131 Прикладна механіка Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування 320
133 Галузеве машинобудування Металорізальні верстати та системи 352
133 Галузеве машинобудування Підйомно – транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання 352
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок 181
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Авіаційні двигуни та енергетичні установки 181
ФМТЕ 242 Туризм Туризмознавство 21.08.2020 випробування з фаху 9-00 381
051 Економіка Митна справа 284
Управління персоналом та економіка праці 284
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності 284
241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа 381

Зверніть увагу! Вхід до приміщень університету дозволяється за умови наявності захисної маски або респіратора.