Реєстрація ЄВІ/ЄФВВ

До уваги вступників!

Реєстрація на ЄВІ/ЄФВВ у 2020 році вступників на навчання за освітнім ступенем «магістр» розпочинається з 9:00 12 травня та закінчується о 18:00 05 червня 2020 року.

Порядок дій під час реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ-2020 у НУ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА» вступників на навчання за освітнім ступенем «магістр».

  1. Вступник у терміни, відведені для реєстрації, має надіслати на офіційну електронну адресу Приймальної комісії – pknuzp@gmail.com скановані копії (фотокопії) необхідних документів.

У темі листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові.

В тексті листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).

  1. Вступник повинен надіслати скановані копії (фотокопії):
  • заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (далі – Анкета) (завантажити заяву-анкету);
  • документа, що посвідчує особу(паспорт громадянина України – 1, 2 стор. та стор. з актуальною пропискою або ID-картка – з обох боків та додаток до неї);
  • облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
  • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
  • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання);
  • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої, формат jpg або png, розміром не більше 1 мб) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (із урахуванням норм, наведених у пунктах 3-7 розділу III Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів…);
  • довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (лише для осіб, які завершують навчання в поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання) та персональні дані яких не вносяться до ЄДЕБО). У довідці обов’язково повинні бути вказані реквізити (серія та номер) документа, на підставі якого відбувався вступ.
  1. Вступник отримує скановану копію екзаменаційного листка відправлену на електронну адресу вказану в Анкеті.

Вступник має перевірити інформацію, зазначену на сканкопії екзаменаційного листка, та в разі виявлення помилок звернутися до Приймальної комісії для з’ясування ситуації.
Оформлений екзаменаційний листок зберігається в Приймальній комісії та видається вступнику особисто.
Приклад заповненої анкети (завантажити приклад)
Перелік спеціальностей при вступі на навчання за освітнім ступенем «магістр» при реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ 2020 до НУ «Запорізька політехніка» (переглянути перелік).

Приймальна комісія
НУ «Запорізька політехніка»