Вартість навчання 2022/2023 — бакалаври

Термін навчання вступників при вступі для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти становить:

  • денна форма навчання — 4 роки
  • заочна форма навчання — 4 роки

Вартість навчання в НУ «Запорізька політехніка» для вступників на навчання за освітнім ступенем «бакалавр» у 2022/2023 навчальному році. Вартість вказано у гривнях за рік.

Код

Спеціальність

Спеціалізація (освітня програма)

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

132

Матеріалознавство

прикладне матеріалознавство

15 000

10 500

термічна обробка металів

15 000

10 500

136

Металургія

ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів

15 000

10 500

131

Прикладна механіка

обладнання та технології ливарного виробництва

15 000

10 500

технології та устаткування зварювання

15 000

10 500

відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій

15 000

10 500

ФАКУЛЬТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ

191

Архітектура та містобудування

архітектура та містобудування

19 100

11 500

192

Будівництво та цивільна інженерія

промислове і цивільне будівництво

16 000

11 000

073

Менеджмент

менеджмент в будівництві

19 100

11 000

132

Матеріалознавство

композиційні та порошкові матеріали, покриття

15 000

10 500

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

економіка підприємства

19 100

11 000

економіка бізнесу

19 100

11 000

підприємництво

19 100

11 000

022

Дизайн

графічний дизайн

19 500

11 500

дизайн середовища

19 500

11 500

промисловий дизайн

19 500

11 500

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК І ТЕХНОЛОГІЙ

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

21 000

123

Комп’ютерна інженерія

комп’ютерна інженерія

20 000

14 000

122

Комп’ютерні науки

комп’ютерні науки

19 100

124

Системний аналіз

інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах

15 000

10 500

ФАКУЛЬТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

152

Метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка

якість, стандартизація та сертифікація

15 000

10 500

інформаційні системи моніторингу та контролю

15 000

10 500

125

Кібербезпека

безпека інформаційних і комунікаційних систем

19 100

13 400

системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

17 000

11 900

172

Телекомунікації та радіотехніка

інформаційні мережі зв’язку

15 000

10 500

радіотехніка

15 000

10 500

радіоелектронні апарати та засоби

15 000

10 500

інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

15 000

10 500

153

Мікро- та наносистемна техніка

мікро-та наноелектронні прилади і пристрої

15 000

10 500

151

Автоматизація та комп’ютерно- Інтегровані технології

автоматизація, мехатроніка та робототехніка

15 000

10 500

комп’ютерно-інтегровані технології в екологічних приладах та системах

17 000

10 500

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

електричні машини і апарати

16 000

10 500

електромеханічні системи автоматизації та електропривод

16 000

10 500

електричні та електронні апарати

16 000

10 500

електромеханічне обладнання енергоємних виробництв

електротехнічні системи електроспоживання

16 000

10 500

енергетичний менеджмент

15 000

10 500

173

Авіоніка

електротехнічні комплекси та системи літальних апаратів

15 000

10 500

151

Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології

промислова автоматика

15 000

10 500

144

Теплоенергетика

промислова і комунальна теплоенергетика

15 000

10 500

ТРАНСПОРТНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

275

Транспортні технології

275.02

транспортні технології (на залізничному транспорті)/ організація перевезень і логістичне управління на залізничному транспорті

15 000

10 500

275

Транспортні технології

275.03

транспортні технології (на автомобільному транспорті)/ організація перевезень і логістичне управління на автомобільному транспорті

17 000

11 900

133

Галузеве машинобудування

двигуни внутрішнього згорання

15 000

10 500

експлуатація, випробування та сервіс автомобілів та тракторів

15 000

10 500

МАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

131

Прикладна механіка

технології машинобудування

15 000

10 500

обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування

15 000

10 500

133

Галузеве машинобудування

металорізальні верстати та системи

15 000

10 500

підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

15 000

10 500

134

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок

15 000

10 500

авіаційні двигуни та енергетичні установки

15 000

10 500

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

017

Фізична культура і спорт

фітнес і рекреація

14 000

10 000

072

Фінанси, банківська справа та страхування

фінанси і кредит

19 100

11 000

фінансово-економічна безпека

19 100

11 000

073

Менеджмент

менеджмент організацій і адміністрування

19 100

11 000

281

Публічне управління та адміністрування

регіональне управління

19 100

11 000

075

Маркетинг

маркетинг

19 100

11 000

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

організація торгівлі та комерційна логістика

19 100

11 000

071

Облік і оподаткування

облік і аудит

19 100

11 000

ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

035

Філологія

035.041 (германські мови та літератури (переклад включно))

19 100

11 000

051

Економіка

міжнародна економіка та економічна безпека

19 100

11 000

292

Міжнародні економічні відносини

міжнародний бізнес

19 100

11 000

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ ТА СПОРТОМ

016

Спеціальна освіта

корекційна освіта

14 500

10 500

227

Фізична терапія, ерготерапія

фізична реабілітація

18 000

017

Фізична культура і спорт

фізичне виховання

14 000

10 000

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ НАУК

061

Журналістика

журналістика

19 000

10 500

зв’язки з громадськістю та діяльність прес-служб

19 000

10 500

053

Психологія

психологія

19 000

12 000

231

Соціальна робота

соціальна робота

14 000

9 800

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

081

Право

правознавство

19 100

13 000

052

Політологія

політологія

16 000

13 400

262

Правоохоронна

діяльність

правоохоронна діяльність

17 500

12 000

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ ТА ЕКОНОМІКИ

242

Туризм

туризмознавство

19 100

13 370

241

Готельно- ресторанна справа

готельно-ресторанна

справа

19 100

13 370

051

Економіка

управління персоналом та економіка праці

19 100

11 000

митна справа

19 100

11 000

цифрова економіка та електронний бізнес

19 100

11 000