Вартість навчання 2022/2023 — магістри

Вартість навчання в НУ «Запорізька політехніка» для вступників на навчання за освітнім ступенем «магістр» у 20220/2023 навчальному році. Вартість вказано у гривнях за рік.

Код Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Денна форма навчання Заочна форма навчання
ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
132 Матеріалознавство прикладне матеріалознавство 16 000 11 200
термічна обробка металів 16 000 11 200
136 Металургія ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів 16 000 11 200
131 Прикладна механіка обладнання та технології ливарного виробництва 16 000 11 200
технології та устаткування зварювання 16 000 11 200
відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій 16 000 11 200
ФАКУЛЬТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ
192 Будівництво та цивільна інженерія промислове і цивільне будівництво 18 000 13 370
191 Архітектура та містобудування архітектура та містобудування 20 000 14 700
073 Менеджмент управління проектами 22 000 14 700
132 Матеріалознавство композиційні та порошкові матеріали, покриття 16 000 11 200
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність економіка підприємства 22 000 14 700
022 Дизайн дизайн 21 000 14 700
ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК І ТЕХНОЛОГІЙ
123 Комп’ютерна інженерія комп’ютерні системи та мережі 22 000 15 400
спеціалізовані комп’ютерні системи 21 000 14 700
122 Комп’ютерні науки системи штучного інтелекту 21 000
121 Інженерія програмного забезпечення інженерія програмного забезпечення 23 000
124 Системний аналіз інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах 18 000 12 600
ФАКУЛЬТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
152 Метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка якість, стандартизація та сертифікація 16 000 11 200
125 Кібербезпека безпека інформаційних і комунікаційних систем 20 000 14 700
системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки 18 000 12 600
172 Телекомунікації та радіотехніка радіоелектронні апарати та засоби 16 000 11 200
інформаційні мережі зв’язку 16 000 11 200
радіотехніка 16 000 11 200
телемедичні та біомедичні системи 16 000 11 200
інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки 16 000 11 200
153 Мікро- та наносистемна техніка мікро-та наноелектронні прилади і пристрої 16 000 11 200
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електричні машини і апарати 16 000 11 200
електромеханічні системи автоматизації та електропривод 16 000 11 200
електричні та електронні апарати 16 000 11 200
електромеханічне обладнання енергоємних виробництв 16 000 11 200
електротехнічні системи електроспоживання 16 000 11 200
енергетичний менеджмент 16 000 11 200
ТРАНСПОРТНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
275 Транспортні технології 275.02 транспортні технології (на залізничному транспорті) / транспортні технології (на залізничному
транспорті)
16 000 11 200
275.03 транспортні технології (на автомобільному транспорті) / транспортні технології (на
автомобільному транспорті)
18 000 12 600
133 Галузеве машинобудування колісні та гусеничні транспортні засоби 16 000 11 200
двигуни внутрішнього згорання 16 000 11 200
МАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
131 Прикладна механіка технології машинобудування 16 000 11 200
обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування 16 000 11 200
133 Галузеве машинобудування металорізальні верстати та системи 16 000 11 200
підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання 16 000 11 200
134 Авіаційна та ракетно- космічна техніка технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок 16 000 11 200
авіаційні двигуни та енергетичні установки 16 000 11 200
ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
292 Міжнародні економічні відносини міжнародний бізнес 22 000 14 700
035 Філологія германські мови та літератури (переклад включно) 22 000 14 700
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ
072 Фінанси, банківська справа та страхування фінанси і кредит 22 000 14 700
фінансово-економічна безпека 22 000 14 700
073 Менеджмент менеджмент організацій і адміністрування 22 000 14 700
281 Публічне управління та адміністрування регіональне управління 22 000 14 700
075 Маркетинг маркетинг 22 000 14 700
071 Облік і оподаткування облік і аудит 22 000 14 700
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ ТА СПОРТОМ
016 Спеціальна освіта 016.01 логопедія / корекційна освіта 16 000 13 000
227 Фізична терапія, ерготерапія 227.01 фізична терапія / фізична реабілітація 20 000 14 000
017 Фізична культура і спорт фізичне виховання 15 000 13 000
ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ НАУК
061 Журналістика журналістика 21 000 13 500
053 Психологія психологія 21 000 14 000
231 Соціальна робота соціальна робота 14 000 11 000
232 Соціальне забезпечення управління соціальним закладом 14 000
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
081 Право правознавство 23 000 16 000
262 Правоохоронна діяльність правоохоронна діяльність 17 500 12 000
052 Політологія політологія 19 500 11 000
ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ ТА ЕКОНОМІКИ
242 Туризм туризмознавство 22 000 14 700
241 Готельно-ресторанна справа готельно-ресторанна справа 22 000 14 700
051 Економіка управління персоналом та економіка праці 22 000 14 700
митна справа 22 000 14 700
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності 22 000 14 700