Перелік сертифікатів ЗНО

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті (сертифікатах) Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів) при вступі до НУ “Запорізька політехніка” на на основі повної загальної середньої освіти у 2020 році.

Відкриті та закриті конкурсні пропозиції (вступ на навчання за державним замовленням або за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Спеціальності ОС бакалавра Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів) Коефіцієнти балів конкурсних предметів (К1, К2, К3) Коефіцієнт середнього бала атестату про повну загальну освіту (К4) Коефіцієнт бала за успішне закінчення підготовчих курсів ЗНТУ (К5) Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі 
Код Назва
016 Спеціальна освіта  1. Українська мова та література 0,3 0,1 0,00 100
2. Біологія 0,3 100
3. Історія України або іноземна мова 0,3 100
017 Фізична культура і спорт  1. Українська мова та література 0,3 0,1 0,00 100
2. Біологія  0,35 100
3. Творчий конкурс 0,25 105
022 Дизайн  1. Українська мова та література  0,2 0,1 0,00 100
2. Історія України або фізика 0,2 100
3. Творчий конкурс 0,5 105
035 Філологія 1. Українська мова та література  0,2 0,1 0,00 100
2. Іноземна мова 0,5 100
3. Історія України або географія 0,2 100
051 Економіка  1. Українська мова та література  0,3 0,1 0,00 100
2. Математика  0,3 100
3. Іноземна мова  або географія 0,3 100
052 Політологія  1. Українська мова та література  0,3 0,1 0,00 100
2. Історія України  0,3 100
3. Іноземна мова або математика 0,3 100
053 Психологія  1. Українська мова та література 0,35 0,1 0,00 100
2. Математика 0,25 100
3. Біологія або іноземна мова 0,3 100
061 Журналістика  1. Українська мова та література 0,35 0,1 0,00 100
2.  Історія України 0,35 100
3. Математика або іноземна мова 0,2 100
071 Облік і оподаткування  1. Українська мова та література  0,3 0,1 0,00 100
2. Математика  0,25 100
3. Іноземна мова  або географія 0,35 100
072 Фінанси, банківська справа та страхування  1. Українська мова та література  0,35 0,1 0,00 100
2. Математика 0,25 100
3. Іноземна мова  або географія 0,3 100
073 Менеджмент  1. Українська мова та література  0,4 0,1 0,00 100
2. Математика  0,25 100
3. Іноземна мова  або географія 0,25 100
075 Маркетинг  1. Українська мова та література  0,3 0,1 0,00 100
2.  Математика 0,25 100
3. Іноземна мова  або географія 0,35 100
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  1. Українська мова та література  0,35 0,1 0,00 100
2.  Математика 0,25 100
3. Іноземна мова  або географія 0,3 100
081 Право  1. Українська мова та література  0,3 0,1 0,00 Конкурсний бал не менше 140
2. Історія України  0,3
3. Математика або іноземна мова 0,3
121 Інженерія програмного забезпечення  1. Українська мова та література  0,2 0,1 0,00 100
2. Математика  0,5 100
3. Фізика або іноземна мова 0,2 100
122 Комп’ютерні науки 1. Українська мова та література  0,2 0,1 0,00 100
2. Математика  0,5 100
3. Фізика або іноземна мова 0,2 100
123 Комп’ютерна інженерія  1. Українська мова та література  0,2 0,1 0,00 100
2. Математика  0,4 100
3. Фізика або іноземна мова 0,3 100
124 Системний аналіз  1. Українська мова та література  0,3 0,1 0,00 100
2. Математика  0,4 100
3. Фізика або іноземна мова 0,2 100
125 Кібербезпека  1. Українська мова та література  0,2 0,1 0,00 100
2. Математика  0,4 100
3. Фізика або іноземна мова 0,3 100
131 Прикладна механіка  1. Українська мова та література  0,2 0,1 0,05 100
2. Математика  0,3 100
3. Фізика або іноземна мова 0,35 100
132 Матеріалознавство  1. Українська мова та література  0,25 0,1 0,05 100
2. Математика  0,35 100
3. Фізика або іноземна мова 0,25 100
133 Галузеве машинобудування  1. Українська мова та література  0,2 0,1 0,05 100
2. Математика  0,3 100
3. Фізика або іноземна мова 0,35 100
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка  1. Українська мова та література  0,2 0,1 0,05 100
2. Математика  0,3 100
3. Фізика або іноземна мова 0,35 100
136 Металургія  1. Українська мова та література  0,2 0,1 0,05 100
2. Математика  0,3 100
3. Фізика або іноземна мова 0,35 100
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  1. Українська мова та література  0,2 0,1 0,05 100
2. Математика  0,45 100
3. Фізика або іноземна мова 0,2 100
144 Теплоенергетика 1. Українська мова та література  0,2 0,1 0,05 100
2. Математика  0,45 100
3. Фізика або іноземна мова 0,2 100
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 1. Українська мова та література 0,2 0,1 0,05 100
2. Математика 0,35 100
3. Фізика або іноземна мова 0,3 100
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 1. Українська мова та література 0,2 0,1 0,05 100
2. Математика 0,35 100
3. Фізика або іноземна мова 0,3 100
153 Мікро- та наносистемна техніка  1. Українська мова та література 0,2 0,1 0,05 100
2. Математика 0,35 100
3. Фізика або іноземна мова 0,3 100
172 Телекомунікації та радіотехніка  1. Українська мова та література  0,2 0,1 0,05 100
2. Математика  0,4 100
3. Фізика або іноземна мова 0,25 100
173 Авіоніка 1. Українська мова та література  0,2 0,1 0,05 100
2. Математика  0,35 100
3. Фізика або іноземна мова 0,3 100
191 Архітектура та містобудування 1. Українська мова та література  0,2 0,1 0,00 100
2. Математика  0,2 100
3. Творчий конкурс 0,5 105
192 Будівництво та цивільна інженерія  1. Українська мова та література  0,3 0,1 0,05 100
2. Математика  0,35 100
3. Фізика або іноземна мова 0,2 100
231 Соціальна робота  1. Українська мова та література 0,35 0,1 0,00 100
2.  Історія України 0,35 100
3. Математика або іноземна мова 0,2 100
227 Фізична терапія, ерготерапія 1. Українська мова та література  0,3 0,1 0,00 100
2. Біологія або хімія 0,3 100
3. Фізика або математика 0,3 100
241 Готельно-ресторанна справа  1. Українська мова та література  0,3 0,1 0,00 100
2. Іноземна мова 0,3 100
3. Географія або математика 0,3 100
242 Туризм  1. Українська мова та література  0,3 0,1 0,00 100
2. Іноземна мова 0,3 100
3. Географія або математика 0,3 100
262 Правоохоронна діяльність 1. Українська мова та література  0,35 0,1 0,00 100
2. Історія України  0,3 100
3. Творчий конкурс 0,25 105
275 Транспортні технології 1. Українська мова та література  0,2 0,1 0,05 100
2. Математика  0,3 100
3. Фізика або іноземна мова 0,35 100
281 Публічне управління та адміністрування  1. Українська мова та література  0,4 0,1 0,00 Конкурсний бал не менше 140
2. Математика  0,25
3. Іноземна мова  або історія України 0,25
292 Міжнародні економічні відносини  1. Українська мова та література  0,3 0,1 0,00 Конкурсний бал не менше 140
2. Іноземна мова 0,3
3. Географія або математика 0,3

Небюджетні конкурсні пропозиції (вступ на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Спеціальності ОС бакалавра Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів) Коефіцієнти балів конкурсних предметів (К1, К2, К3) Коефіцієнт середнього бала атестату про повну загальну освіту (К4) Коефіцієнт бала за успішне закінчення підготовчих курсів ЗНТУ (К5) Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі 
Код Назва
016 Спеціальна освіта  1. Українська мова та література 0,3 0,1 0,00 100
2. Математика  0,3 100
3. Історія України або іноземна мова 0,3 100
017 Фізична культура і спорт  1. Українська мова та література 0,3 0,1 0,00 100
2. Біологія  0,35 100
3. Творчий конкурс 0,25 105
022 Дизайн  1. Українська мова та література  0,2 0,1 0,00 100
2. Іноземна мова 0,2 100
3. Творчий конкурс 0,5 105
051 Економіка  1. Українська мова та література  0,3 0,1 0,00 100
2. Історія України 0,3 100
3. Біологія або іноземна мова 0,3 100
052 Політологія  1. Українська мова та література  0,3 0,1 0,00 100
2. Історія України  0,3 100
3. Географія або математика 0,3 100
053 Психологія  1. Українська мова та література 0,35 0,1 0,00 100
2.  Історія України 0,3 100
3. Біологія або іноземна мова 0,25 100
061 Журналістика  1. Українська мова та література 0,35 0,1 0,00 100
2.  Історія України 0,3 100
3. Математика або іноземна мова 0,25 100
071 Облік і оподаткування  1. Українська мова та література  0,3 0,1 0,00 100
2. Історія України 0,25 100
3. Іноземна мова  або географія 0,35 100
072 Фінанси, банківська справа та страхування  1. Українська мова та література  0,35 0,1 0,00 100
2. Історія України 0,3 100
3. Іноземна мова  або географія 0,25 100
073 Менеджмент  1. Українська мова та література  0,4 0,1 0,00 100
2.  Історія України 0,25 100
3. Іноземна мова  або географія 0,25 100
075 Маркетинг  1. Українська мова та література  0,3 0,1 0,00 100
2.  Історія України 0,25 100
3. Іноземна мова  або географія 0,35 100
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  1. Українська мова та література  0,35 0,1 0,00 100
2.  Історія України 0,25 100
3. Іноземна мова  або географія 0,3 100
081 Право  1. Українська мова та література  0,3 0,1 0,00 Конкурсний бал не менше 140
2. Історія України  0,3
3. Географія або біологія 0,3
121 Інженерія програмного забезпечення  1. Українська мова та література  0,2 0,1 0,00 100
2.  Історія України 0,4 100
3. Іноземна мова  або географія 0,3 100
122 Комп’ютерні науки 1. Українська мова та література  0,2 0,1 0,00 100
2.  Історія України 0,4 100
3. Іноземна мова  або географія 0,3 100
124 Системний аналіз  1. Українська мова та література  0,25 0,1 0,00 100
2.  Історія України 0,3 100
3. Іноземна мова  або географія 0,35 100
125 Кібербезпека  1. Українська мова та література  0,2 0,1 0,00 100
2.  Історія України 0,35 100
3. Іноземна мова  або географія 0,35 100
131 Прикладна механіка  1. Українська мова та література  0,2 0,1 0,05 100
2.  Історія України 0,3 100
3. Іноземна мова  або географія 0,35 100
132 Матеріалознавство  1. Українська мова та література  0,25 0,1 0,05 100
2.  Історія України 0,25 100
3. Математика або іноземна мова 0,35 100
133 Галузеве машинобудування  1. Українська мова та література  0,2 0,1 0,05 100
2.  Історія України 0,3 100
3. Іноземна мова  або географія 0,35 100
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка  1. Українська мова та література  0,2 0,1 0,05 100
2.  Історія України 0,3 100
3. Іноземна мова  або географія 0,35 100
136 Металургія  1. Українська мова та література  0,2 0,1 0,05 100
2.  Історія України 0,3 100
3. Іноземна мова  або географія 0,35 100
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  1. Українська мова та література  0,25 0,1 0,05 100
2.  Історія України 0,3 100
3. Іноземна мова  або географія 0,3 100
144 Теплоенергетика 1. Українська мова та література  0,25 0,1 0,05 100
2.  Іноземна мова 0,3 100
3. Історія України або географія 0,3 100
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 1. Українська мова та література  0,2 0,1 0,05 100
2.  Історія України 0,3 100
3. Іноземна мова  або географія 0,35 100
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 1. Українська мова та література  0,2 0,1 0,05 100
2.  Історія України 0,3 100
3. Іноземна мова  або географія 0,35 100
153 Мікро- та наносистемна техніка  1. Українська мова та література  0,2 0,1 0,05 100
2.  Історія України 0,3 100
3. Іноземна мова  або географія 0,35 100
172 Телекомунікації та радіотехніка  1. Українська мова та література  0,2 0,1 0,05 100
2.  Історія України 0,3 100
3. Іноземна мова  або географія 0,35 100
173 Авіоніка 1. Українська мова та література  0,25 0,1 0,05 100
2.  Іноземна мова 0,3 100
3. Історія України або географія 0,3 100
191 Архітектура та містобудування 1. Українська мова та література  0,2 0,1 0,00 100
2. Іноземна мова 0,2 100
3. Творчий конкурс 0,5 105
192 Будівництво та цивільна інженерія  1. Українська мова та література  0,4 0,1 0,00 100
2. Історія України 0,25 100
3. Іноземна мова  або географія 0,25 100
227 Фізична терапія, ерготерапія 1. Українська мова та література  0,3 0,1 0,00 100
2. Біологія 0,3 100
3. Історія України або математика 0,3 100
231 Соціальна робота  1. Українська мова та література 0,35 0,1 0,00 100
2.  Історія України 0,3 100
3. Біологія або іноземна мова 0,25 100
241 Готельно-ресторанна справа  1. Українська мова та література  0,3 0,1 0,00 100
2. Історія України  0,3 100
3. Географія або іноземна мова 0,3 100
242 Туризм  1. Українська мова та література  0,3 0,1 0,00 100
2. Історія України  0,3 100
3. Географія або іноземна мова 0,3 100
262 Правоохоронна діяльність 1. Українська мова та література  0,35 0,1 0,00 100
2. Математика 0,3 100
3. Творчий конкурс 0,25 105
275 Транспортні технології 1. Українська мова та література  0,2 0,1 0,05 100
2. Історія України 0,3 100
3. Математика або іноземна мова 0,35 100
281 Публічне управління та адміністрування  1. Українська мова та література  0,4 0,1 0,00 Конкурсний бал не менше 140
2. Історія України 0,25
3. Іноземна мова  або географія 0,25
292 Міжнародні економічні відносини  1. Українська мова та література  0,3 0,1 0,00 Конкурсний бал не менше 140
2. Іноземна мова 0,3
3. Історія України або математика 0,3