Розклад випробувань ОС Бакалавр

Розклад вступних іспитів (випробувань) для вступників на навчання за освітнім ступенем бакалавра денної та заочної форм навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста, на основі здобутого ступеня вищої освіти та вступників, які не менше року отримують ступінь бакалавра

Дата Початок Назва вступного іспиту (випробування) Спеціальність Ауди  торія Категорія вступників
25.08.2020 09-00 Фахове випробування (Основи програмування та алгоритмічні мови) 121 Інженерія програмного забезпечення 320 вступники на базі ОКР молодшого спеціаліста;    вступники на основі здобутого ступеня вищої освіти; особи, які не менше року отримують ступінь бакалавра
122 Комп’ютерні науки 352
Фахове випробування (комп"ютерна логіка) 123 Комп’ютерна інженерія
Фахове випробування (Інформатика) 124 Системний аналіз 352
26.08.2020 09-00 Фахове випробування (Технологія конструкційних матеріалів) 131 Прикладна механіка 320, 352
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
136 Металургія
192 Будівництво та цивільна інженерія
27.08.2020 09-00 Фахове випробування (Організація обслуговування в туристичних комплексах та готелях) 242 Туризм 380 вступники на базі ОКР молодшого спеціаліста;    вступники на основі здобутого ступеня вищої освіти; особи, які не менше року отримують ступінь бакалавра
241 Готельно-ресторанна справа
Фахове випробування (Теоретичні основи електротехніки) 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 320, 352
173 Авіоніка
Фахове випробування (Основи теплотехніки) 144 Теплоенергетика
14-00 Фахове випробування (Організація вантажної та комерційної роботи) 275 Транспортні технології 320
Фахове випробування (журналістські орієнтири) 061 Журналістика 276
Фахове випробування (Основи валеології) 227 Фізична терапія, ерготерапія 282
Фахове випробування (Педагогіка) 016 Спеціальна освіта 181
28.08.2020 09-00 Фахове випробування (Основи економічної теорії) 051 Економіка 320 вступники на базі ОКР молодшого спеціаліста;    вступники на основі здобутого ступеня вищої освіти; особи, які не менше року отримують ступінь бакалавра
292 Міжнародні економічні відносини
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
281 Публічне управління та адміністрування
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Фахове випробування (Теорія і методика фізичного виховання) 017 Фізична культура і спорт 381
Фахове випробування (рисунок) 022 Дизайн 496
Фахове випробування (композиція) 191 Архітектура та містобудування 498
28.08.2020 14-00 Фахове випробування (Мікросхемотехніка) 153 Мікро- та наносистемна техніка 320, 352 вступники на базі ОКР молодшого спеціаліста;    вступники на основі здобутого ступеня вищої освіти; особи, які не менше року отримують ступінь бакалавра
151 Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології
172 Телекомунікації та радіотехніка
125 Кібербезпека
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
29.08.2020 08-00 Фахове випробування (Технологія конструкційних матеріалів) 131 Прикладна механіка м.Бердянськ, БМФК;  м.Токмак, ТМФК Випускники БМФК, ТМФК
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
136 Металургія
Фахове випробування (Організація вантажної та комерційної роботи) 275 Транспортні технології
Фахове випробування (Основи економічної теорії) 072 Фінанси, банківська справа та страхування
29.08.2020 09-00 Фахове випробування (композиція) 022 Дизайн 496 вступники на базі ОКР молодшого спеціаліста;  вступники на основі здобутого ступеня вищої освіти; особи, які не менше року отримують ступінь бакалавра
Фахове випробування (Педагогіка та основи психологічних знань) 053 Психологія 282
Фахове випробування (Соціологія) 231 Соціальна робота 279
Фахове випробування (Англійська мова) 035 Філологія 276
Фахове випробування (Основи правознавства) 081 Право 381
052 Політологія