Факультети та спеціальності

за якими оголошено прийом у 2021 році

Перелік освітніх програм Національного університету “Запорізька політехніка”

На інженерно-фізичний факультет

Спеціальність

Освітня програма (спеціалізація)

132 Матеріалознавство прикладне матеріалознавство
термічна обробка металів
136 Металургія ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів
131 Прикладна механіка обладнання та технології ливарного виробництва
технології та устаткування зварювання
відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій
Деканат: аудиторія 345 (головний корпус, 3 поверх); телефон 764-46-74, 769-84-14.

На електротехнічний факультет

Спеціальність

Освітня програма (спеціалізація)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електричні машини і апарати
електричні та електронні апарати
електромеханічні системи автоматизації та електропривод
електромеханічне обладнання енергоємних виробництв
електротехнічні системи електроспоживання
енергетичний менеджмент
144 Теплоенергетика промислова і комунальна теплоенергетика
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології промислова автоматика
173 Авіоніка електротехнічні комплекси та системи літальних апаратів
Деканат: аудиторія 266 (головний корпус, 2 поверх); телефон 764-46-25, 769-84-26.

На факультет комп’ютерних наук і технологій

Спеціальність

Освітня програма (спеціалізація)

121 Інженерія програмного забезпечення інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія комп’ютерна інженерія
124 Системний аналіз інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах
Деканат: аудиторія 362 (головний корпус, 3 поверх); телефон 764-33-61, 769-83-32.

На факультет радіоелектроніки та телекомунікацій

Спеціальність

Освітня програма (спеціалізація)

125 Кібербезпека безпека інформаційних і комунікаційних систем
системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології екологічні прилади та системи
інтелектуальні мехатронні та роботехнічні системи
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка якість, стандартизація та сертифікація
153 Мікро- та наносистемна техніка мікро- та наноелектронні прилади і пристрої
172 Телекомунікації та радіотехніка інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки
інформаційні мережі зв’язку
радіоелектронні апарати та засоби
радіотехніка
Деканат: аудиторія 369 (головний корпус, 3 поверх); телефон 764-46-15, 769-83-06.

На машинобудівний факультет

Спеціальність

Освітня програма (спеціалізація)

131 Прикладна механіка технології машинобудування
обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування
133 Галузеве машинобудування металорізальні верстати та системи
підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машиниі обладнання
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок
авіаційні двигуни та енергетичні установки
Деканат: аудиторія 380 (головний корпус, 3 поверх); телефон 764-44-23, 769-83-50.

На факультет будівництва, архітектури та дизайну

Спеціальність

Освітня програма (спеціалізація)

022 Дизайн дизайн (1. графічний дизайн, 2. дизайн середовища,
3. промисловий дизайн)
073 Менеджмент  менеджмент в будівництві
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність економіка агропромислових формувань
підприємницька діяльність
економіка підприємства
132 Матеріалознавство композиційні та порошкові матеріали, покриття
191 Архітектура та містобудування архітектура та містобудування
192 Будівництво та цивільна інженерія промислове і цивільне будівництво
Деканат: аудиторія 376 (головний корпус, 3 поверх); телефон 769-86-22.

На транспортний факультет

Спеціальність

Освітня програма (спеціалізація)

133 Галузеве машинобудування колісні та гусеничні транспортні засоби
двигуни внутрішнього згорання
275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті) організація перевезень і логістичне управління на залізничному транспорті
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) організація перевезень і логістичне управління на автомобільному транспорті
Деканат: аудиторія 245 (головний корпус, 2 поверх); телефон 764-46-56, 769-83-17.

На факультет економіки і управління

Спеціальність

Освітня програма (спеціалізація)

071 Облік і оподаткування облік і аудит
072 Фінанси, банківська справа та страхування фінанси і кредит
073 Менеджмент менеджмент організацій і адміністрування
075 Маркетинг маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність організація торгівлі та комерційна логістика
281 Публічне управління та адміністрування регіональне управління
Деканат: аудиторія 278 (головний корпус, 2 поверх); телефон 764-34-16, 769-82-33.

На гуманітарний факультет

Спеціальність

Освітня програма (спеціалізація)

035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)) переклад
292 Міжнародні економічні відносини міжнародний бізнес
Деканат: аудиторія 271 (головний корпус, 2 поверх); телефон 764-23-14, 769-83-07.

На факультет управління фізичною культурою та спортом

Спеціальність

Освітня програма (спеціалізація)

016 Спеціальна освіта корекційна освіта
017 Фізична культура і спорт фізичне виховання
227 Фізична терапія, ерготерапія  фізична реабілітація
Деканат: аудиторія 392а ( ІV корпус, 3 поверх); телефон 769-83-08.

На юридичний факультет

Спеціальність

Освітня програма (спеціалізація)

052 Політологія політологія
081 Право правознавство
262 Правоохоронна діяльність правоохоронна діяльність
Деканат: аудиторія 490а ( IV корпус, 4 поверх); телефон 769-86-21.

На факультет соціальних наук

Спеціальність

Освітня програма (спеціалізація)

053 Психологія психологія
054 Соціологія соціологія
061 Журналістика журналістика
231 Соціальна робота соціальна робота
Деканат: аудиторія 491 ( IV корпус, 4 поверх); телефон 769-85-67.

На факультет міжнародного туризму та економіки

Спеціальність

Освітня програма (спеціалізація)

051 Економіка економіка біоресурсів та природокористування
митна справа
управління персоналом та економіка праці
цифрова економіка та електронний бізнес
241 Готельно-ресторанна справа готельно-ресторанна справа
242 Туризм туризмознавство
Деканат: аудиторія 385 ( IV корпус, 3 поверх); телефон 769-85-68.