Факультети та спеціальності

За якими оголошено прийом у 2023 році

Каталог освітніх програм Національного університету «Запорізька політехніка»

Спеціальність
Освітня програма (спеціалізація)
Онлайн-консультант

Інженерно-фізичний факультет   (завантажити презентацію)

132 Матеріалознавство прикладне матеріалознавство Фасоль Єлизавета Олександрівна

067 891 6969

136 Металургія ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів Сергієнко Ольга Сергіївна

068 860 88 45

131 Прикладна механіка обладнання та технології ливарного виробництва Сергієнко Ольга Сергіївна

068 860 88 45

технології та устаткування зварювання Лаптєва Ганна Миколаївна

097 222 15 45

відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій Лаптєва Ганна Миколаївна

097 222 15 45

Електротехнічний факультет  (завантажити презентацію)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електричні машини і апарати Антонов Микола Леонідович

091 951 00 00

електричні та електронні апарати Антонов Микола Леонідович

091 951 00 00

електромеханічні системи автоматизації та електропривод Антонов Микола Леонідович

091 951 00 00

обладнання та інформаційні технології в енергоємних виробництв Антонов Микола Леонідович

091 951 00 00

електротехнічні системи електроспоживання Антонов Микола Леонідович

091 951 00 00

інженерія відновлювальної енергетики Антонов Микола Леонідович

091 951 00 00

програмні засоби електричної інженерії Антонов Микола Леонідович

091 951 00 00

енергетичний менеджмент Антонов Микола Леонідович

091 951 00 00

144 Теплоенергетика промислова і комунальна теплоенергетика Антонов Микола Леонідович

091 951 00 00

171 Електроніка пристрої систем силової електроніки та перетворювальної енергетики Антонов Микола Леонідович

091 951 00 00

173 Авіоніка електротехнічні комплекси та системи літальних апаратів Антонов Микола Леонідович

091 951 00 00

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка промислова автоматика Антонов Микола Леонідович

091 951 00 00

Факультет комп’ютерних наук і технологій  (завантажити презентацію)

121 Інженерія програмного забезпечення інженерія програмного забезпечення Субботін Сергій Олександрович

067 394 11 80

122 Комп’ютерні науки комп’ютерні науки Субботін Сергій Олександрович

067 394 11 80

123 Комп’ютерна інженерія комп’ютерна інженерія Тіменко Артур Валентинович

073 550 94 80

124 Системний аналіз інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах Широкорад Дмитро Вікторович

063 118 25 67

Факультет інформаційної безпеки та електронних комунікацій(завантажити презентацію)

125 Кібербезпека та захист інформації безпека інформаційних і комунікаційних систем Неласа Ганна Вікторівна

097 367 84 43

системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки Неласа Ганна Вікторівна

097 367 84 43

172 Телекомунікації та радіотехніка інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки Фурманова Наталія Іванівна

068 446 89 50

інформаційні мережі зв’язку Мороз Гаррі Володимирович

099 089 52 83

радіоелектронні апарати та засоби Фурманова Наталія Іванівна

068 446 89 50

інженерія та програмування в радіоелектроніці Мороз Гаррі Володимирович

099 089 52 83

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка автоматизація, мехатроніка та робототехніка Фурманова Наталія Іванівна

068 446 89 50

175 Інформаційно-вимірювальні технології інформаційні системи моніторингу та контролю Коротун Андрій Віталійович

050 363 79 59

176 Мікро- та наносистемна техніка мікро- та наноелектронні прилади і пристрої Коротун Андрій Віталійович

050 363 79 59

Машинобудівний факультет  (завантажити презентацію)

131 Прикладна механіка технології машинобудування Тришин Павло Романович

066 148 92 76

обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування Матюхін Антон Юрійович

097 680 77 31

133 Галузеве машинобудування металорізальні верстати та системи Первєєв Дмитро Валерійович

068 002 40 48

підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання Сидоренко Михайло Володимирович

050 925 40 57

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок Кривих Юлія Ігорівна

099 271 60 09

авіаційні двигуни та енергетичні установки Кривих Юлія Ігорівна

099 271 60 09

Факультет будівництва, архітектури та дизайну  (завантажити презентацію)

022 Дизайн дизайн:
1. графічний дизайн,
2. дизайн середовища,
3. промисловий дизайн.
Потапенко Ганна Михайлівна

067 850 91 26

073 Менеджмент управління проектами Круглікова Валентина Володимирівна
067 850 45 62
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність підприємництво Плинокос Дмитро Дмитрович

067 293 23 95

економіка бізнесу Плинокос Дмитро Дмитрович

067 293 23 95

економіка підприємства Плинокос Дмитро Дмитрович

067 293 23 95

132 Матеріалознавство композиційні та порошкові матеріали, покриття Акімов Іван Васильович

068 603 30 77

191 Архітектура та містобудування архітектура та містобудування Єншуєва Тетяна Вікторівна

097 589 53 67

192 Будівництво та цивільна інженерія промислове і цивільне будівництво Назаренко Олексій Миколайович

066 783 98 55

Транспортний факультет  (завантажити презентацію)

133 Галузеве машинобудування експлуатація, випробування та сервіс автомобілів та тракторів Артюх Олександр

097 495 86 17

двигуни внутрішнього згорання Сухонос Роман Федорович

098 489 80 33

275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті) організація перевезень і логістичне управління на залізничному транспорті Турпак Сергій Миколайович

067 981 71 18

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) організація перевезень і логістичне управління на автомобільному транспорті Турпак Сергій Миколайович

067 981 71 18

Факультет економіки і управління  (завантажити презентацію)

017 Фізична культура і спорт фітнес і рекреація Шеховцова Катерина Вікторівна

099 714 38 77

071 Облік і оподаткування облік і аудит Зоря Олександра Павлівна

063 587 22 21 / 096 255 44 04

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок фінанси і кредит Бабенко-Левада Вікторія Геннадіївна

095 635 00 99 / 068 928 05 58

фінансово-економічна безпека Бабенко-Левада Вікторія Геннадіївна

095 635 00 99 / 068 928 05 58

073 Менеджмент менеджмент організацій і адміністрування Шитікова Лариса Віталіївна

097 392 66 57 / 099 331 36 48

075 Маркетинг маркетинг Павлішина Ніна Михайлівна

096 281 20 83

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність організація торгівлі та комерційна логістика Павлішина Ніна Михайлівна

096 281 20 83

281 Публічне управління та адміністрування регіональне управління Шитікова Лариса Віталіївна

097 392 66 57 / 099 331 36 48

Гуманітарний факультет  (завантажити презентацію)

035 Філологія 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська Тарасенко Кирил Валентинович

097 486 56 12

Германські мови та літератури (юридичний переклад включно) Костенко Ганна Миколаївна

098 238 74 04

051 Економіка міжнародна економіка та економічна безпека Антонюк Катерина Іванівна

050 153 18 71

292 Міжнародні економічні відносини міжнародний бізнес Ніколенко Олена Василівна

095 245 91 08

Факультет управління фізичною культурою та спортом  (завантажити презентацію)

016 Спеціальна освіта корекційна освіта Пущина Ірина Вікторівна

099 443 05 30

017 Фізична культура і спорт фізичне виховання Мазін Василь Миколайович
067 879 70 60
227 Терапія та реабілітація фізична терапія Ковальова Ольга Володимирівна

067 618 24 94

Юридичний факультет  (завантажити презентацію)

052 Політологія політологія Перепелиця Владислав Сергійович

095 322 70 89

081 Право правознавство Філей Юрій Володимирович

067 976 39 62

262 Правоохоронна діяльність правоохоронна діяльність Шиян Ольга Юріївна
096 223 05 50

Факультет соціальних наук  (завантажити презентацію)

053 Психологія психологія Коваль Владислав Олександрович
067 723 63 54
061 Журналістика журналістика Погребна Вікторія Леонідівна

067 941 98 26

231 Соціальна робота соціальна робота Новак Тетяна Олександрівна
095 769 41 85

Факультет міжнародного туризму та економіки  (завантажити презентацію)

051 Економіка митна справа Соколов Андрій Васильович

050 456 73 39

управління персоналом та економіка праці Соколов Андрій Васильович

050 456 73 39

цифрова економіка та електронний бізнес Соколов Андрій Васильович

050 456 73 39

241 Готельно-ресторанна справа готельно-ресторанна справа Зайцева Валентина Миколаївна

067 614 22 40

242 Туризм і рекреація туризмознавство Зайцева Валентина Миколаївна

067 614 22 40