Як написати мотиваційний лист

❓Як написати мотиваційний лист?
❓Що написати, аби було цікаво?
❓Чи важлива громадська діяльність?

Вимоги до мотиваційного листа:

Мотиваційний лист оформляється як суцільний структурований текст відповідно до вимог жанру. Текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм і нижнє – по 20 мм.

Примірна структура мотиваційного листа може містити «шапку», звертання, вступ, основну та заключну частини.

«Шапка» – частина листа, де містяться відомості про адресата (назва закладу вищої освіти, прізвище та ініціали особи, якій адресується лист) та адресант (прізвище, ім’я, по батькові, адреса для кореспонденції та електронна адреса, номер телефону), яка розташовується в правому верхньому куті листа.

Шанобливе звертання є важливою складовою мотиваційного листа. Воно надає листу офіційного характеру та привертає увагу адресата (наприклад: «Шановний Вікторе Леонідовичу!»). Звертання виділяється напівжирним шрифтом та/або курсивом і вирівнюється по центру.

Вступ – коротка вступна частина передбачає окреслення напряму викладу, має містити мету написання мотиваційного листа. Вступ розміщується через один рядок після звертання, який є першим абзацом листа. У цьому абзаці викладається його мета та причина написання (наприклад: «Звертаюся до Вас  у зв’язку з …»). У цій частині коротко пояснюються причини обрання університету і як навчання в ньому сприятиме професійному розвитку та зростанню вступника.

Основна частина містить види діяльності, успіхів і досягнень вступника, а також демонстрацію його особистих якостей і умінь. Описуються факти академічних та соціальних здобутків з певних предметів, які пов’язані з освітньою програмою (успіхи в навчанні, спорті, участь у проєктах і майстер-класах, володіння іноземними мовами тощо). Подана інформація може позитивно вплинути на вирішення питання про зарахування на навчання.

Висновок – підсумкова частина листа. Вона має завершуватись у два-три речення, які мають підтверджувати готовність вступника навчатися й вказують на його впевненість у правильному виборі освітньої програми та кар’єрних очікувань абітурієнта.

Положення про мотиваційний лист

Ми маємо відповіді на ці запитання та допоможемо тобі!
Ми створили для тебе гайд, який допоможе написати найкращий мотиваційний лист 😎

👉 Завантажуй покроковий гайд