Правила прийому 2022

Нормативні документи приймальної комісії:

Правила прийому до Національного університету «Запорізька політехніка» (зі змінами)

Захист персональних даних

Положення про мотиваційний лист