Правила прийому 2023

Нормативні документи приймальної комісії:

Правила прийому до Національного університету «Запорізька політехніка»

Захист персональних даних

Положення про мотиваційний лист