Правила прийому 2023

Нормативні документи приймальної комісії:

Правила прийому до Національного університету «Запорізька політехніка»

Захист персональних даних

Положення про мотиваційний лист

Порядок проведення творчого конкурсу в дистанційному форматі для вступників за освітнім ступенем бакалавра на основі ПЗСО, ступеня фахового молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста)

Перелік документів для вступу

Максимальні обсяги державного замовлення на прийом

Обсяги державного замовлення на прийом

Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру за рахунок бюджетного фінансування

Порядок проведення фахового іспиту в дистанційному форматі для вступників за освітнім ступенем магістра