Програми вступних випробувань

Програми вступних екзаменів та творчих конкурсів при вступі за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” на базі повної загальної середньої освіти.

Творчі конкурси Загальноосвітні предмети (екзамен) (співбесда)
за спеціальністю 022 Дизайн Завантажити, Співбесіда Українська мова та література Українська мова та література
за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт Творчий конкурс з багатоборства, Співбесіда Іноземна мова Іноземна мова
за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування Творчий конкурс з композиції, Співбесіда Історія України Історія України
за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність Творчий конкурс з основ правознавства, Співбесіда Географія Географія
Математика Математика
Фізика Фізика
Хімія Хімія
Біологія Біологія


Програми фахових вступних екзаменів при вступі на навчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”.

Шифр спец. Спеціальність Освітня програма Шифр осв.пр. Фаховий вступний екзамен Програми екзамену та співбесіди
016  Спеціальна освіта корекційна освіта 6.016-1 Педагогіка Екзамен
017  Фізична культура і спорт фізичне виховання 6.017-1 Теорія і методика фізичного виховання Екзамен
022  Дизайн дизайн 6.022-1 Композиція; Рисунок Композиція, Рисунок
035  Філологія германські мови та літератури (переклад включно) 6.035-1 Англійська мова Екзамен
051  Економіка управління персоналом та економіка праці 6.051-1 Основи економічної теорії Екзамен
052  Політологія політологія 6.052-1 Основи правознавства Екзамен
053  Психологія психологія 6.053-1 Педагогіка та основи психологічних знань Екзамен
292  Міжнародні економічні відносини міжнародний бізнес 6.056-1 Основи економічної теорії Екзамен
061  Журналістика журналістика 6.061-1 Журналістські орієнтири Екзамен
071  Облік і оподаткування облік і аудит 6.071-1 Основи економічної теорії Екзамен
072  Фінанси, банківська справа та страхування фінанси і кредит 6.072-1
073  Менеджмент менеджмент організацій і адміністрування 6.073-1
менеджмент в будівництві 6.073-2
281  Публічне управління та адміністрування регіональне управління 6.281-1
075  Маркетинг маркетинг 6.075-1
076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність економіка підприємства 6.076-6
076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність економіка агропромислових формувань 6.076-3
076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність підприємницька діяльність 6.076-4
076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність організація торгівлі та комерційна логістика 6.076-2
081  Право правознавство 6.081-1 Основи правознавства Екзамен
121  Інженерія програмного забезпечення інженерія програмного забезпечення 6.121-1 Основи програмування та алгоритмічні мови Екзамен
122  Комп’ютерні науки комп’ютерні науки 6.122-1
123  Комп’ютерна інженерія комп’ютерна інженерія 6.123-1 Комп’ютерна логіка Екзамен
124  Системний аналіз інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах 6.124-1 Інформатика Екзамен
125  Кібербезпека безпека інформаційних і комунікаційних систем 6.125-1 Мікросхемотехніка Екзамен
125  Кібербезпека системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки 6.125-2
131  Прикладна механіка технології машинобудування 6.131-1 Технологія конструкційних матеріалів Екзамен
131  Прикладна механіка обладнання та технології ливарного виробництва 6.131-2
131  Прикладна механіка обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування 6.131-3
131  Прикладна механіка технології та устаткування зварювання 6.131-4
131  Прикладна механіка відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій 6.131-5
132  Матеріалознавство прикладне матеріалознавство 6.132-1
132  Матеріалознавство композиційні та порошкові матеріали, покриття 6.132-2
132  Матеріалознавство термічна обробка металів 6.132-3
133  Галузеве машинобудування металорізальні верстати та системи 6.133-1
133  Галузеве машинобудування двигуни внутрішнього згорання 6.133-2
133  Галузеве машинобудування колісні та гусеничні транспортні засоби 6.133-3
133  Галузеве машинобудування підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання 6.133-4
134  Авіаційна та ракетно-космічна техніка авіаційні двигуни та енергетичні установки 6.134-1
134  Авіаційна та ракетно-космічна техніка технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок 6.134-2
136  Металургія ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів 6.136-1
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка енергетичний менеджмент 6.141-1 Теоретичні основи електротехніки Екзамен
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електротехнічні системи електроспоживання 6.141-2
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електричні та електронні апарати 6.141-7
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електричні машини і апарати 6.141-3
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електромеханічні системи автоматизації та електропривод 6.141-4
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електромеханічне обладнання енергоємних виробництв 6.141-5
173 Авіоніка електротехнічні комплекси та системи літальних апаратів 6.173-1
153  Мікро- та наносистемна техніка мікро- та наноелектронні прилади і пристрої 6.153-1 Мікросхемотехніка Екзамен
151  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології інтелектуальні мехатронні та роботехнічні системи 6.151-1
151  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології екологічні прилади та системи 6.151-2
151  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології промислова автоматика 6.151-3
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка якість, стандартизація та сертифікація 6.152-1
172  Телекомунікації та радіотехніка радіотехніка 6.172-1
172  Телекомунікації та радіотехніка радіоелектронні апарати та засоби 6.172-2
172  Телекомунікації та радіотехніка інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки 6.172-3
172  Телекомунікації та радіотехніка інформаційні мережі зв’язку 6.172-4
144  Теплоенергетика промислова і комунальна теплоенергетика 6.144-1 Основи теплотехніки Екзамен
191 Архітектура та містобудування архітектура та містобудування 6.191-1 Композиція Екзамен
192  Будівництво та цивільна інженерія промислове і цивільне будівництво 6.192-1 Технологія конструкційних матеріалів Екзамен
227 Фізична терапія, ерготерапія фізична реабілітація 6.227-1 Основи валеології Екзамен
231  Соціальна робота соціальна робота 6.231-1 Соціологія Екзамен
242  Туризм туризмознавство 6.242-1 Організація обслуговування в туристичних комплексах та готелях Екзамен
275  Транспортні технології транспортні технології (залізничний транспорт) 6.275-1 Організація вантажної та комерційної роботи Екзамен
275  Транспортні технології транспортні технології (автомобільний транспорт) 6.275-2


Програми вступних екзаменів при вступі за освітнім ступенем “магістр”.

Шифр спец. Спеціальність Освітня програма Шифр осв.пр. Програма екзамену та співбесіди за ОС “магістр”*
016  Спеціальна освіта корекційна освіта 8.016-1 Екзамен,    Співбесіда
017  Фізична культура і спорт фізичне виховання 8.017-1 Екзамен,    Співбесіда
022  Дизайн дизайн 8.022-1 Екзамен,    Співбесіда
035  Філологія 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська 8.035-1 Екзамен,    Співбесіда
051  Економіка управління персоналом та економіка праці 8.051-1 Екзамен,    Співбесіда
052 Політологія політологія 8.052-1 Екзамен,    Співбесіда
053  Психологія психологія 8.053-1 Екзамен,    Співбесіда
061  Журналістика журналістика 8.061-1 Екзамен,    Співбесіда
071  Облік і оподаткування облік і аудит 8.071-1 Екзамен,    Співбесіда
072  Фінанси, банківська справа та страхування фінанси і кредит 8.072-1 Екзамен,    Співбесіда
073  Менеджмент менеджмент організацій і адміністрування 8.073-1 Екзамен,    Співбесіда
073  Менеджмент управління проектами 8.073-2 Екзамен,    Співбесіда
075  Маркетинг маркетинг 8.075-1 Екзамен,    Співбесіда
076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності 8.076-1 Екзамен,    Співбесіда
076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність організація торгівлі та комерційна логістика 8.076-2 Екзамен,    Співбесіда
076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність економіка підприємства 8.076-3 Екзамен,    Співбесіда
081  Право правознавство 8.081-1 Екзамен,    Співбесіда
121  Інженерія програмного забезпечення інженерія програмного забезпечення 8.121-1 Екзамен,    Співбесіда
122  Комп’ютерні науки системи штучного інтелекту 8.122-1 Екзамен,    Співбесіда
123  Комп’ютерна інженерія комп’ютерні системи та мережі 8.123-1 Екзамен,    Співбесіда
123  Комп’ютерна інженерія спеціалізовані комп’ютерні системи 8.123-2 Екзамен,    Співбесіда
124  Системний аналіз інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах 8.124-1 Екзамен,    Співбесіда
125  Кібербезпека безпека інформаційних і комунікаційних систем 8.125-1 Екзамен,    Співбесіда
125  Кібербезпека системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки 8.125-2 Екзамен,    Співбесіда
131  Прикладна механіка технології машинобудування 8.131-1 Екзамен,    Співбесіда
131  Прикладна механіка обладнання та технології ливарного виробництва 8.131-2 Екзамен,    Співбесіда
131  Прикладна механіка обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування 8.131-3 Екзамен,    Співбесіда
131  Прикладна механіка технології та устаткування зварювання 8.131-4 Екзамен,    Співбесіда
131  Прикладна механіка відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій 8.131-5 Екзамен,    Співбесіда
132  Матеріалознавство прикладне матеріалознавство 8.132-1 Екзамен,    Співбесіда
132  Матеріалознавство композиційні та порошкові матеріали 8.132-2 Екзамен,    Співбесіда
132  Матеріалознавство термічна обробка металів 8.132-3 Екзамен,    Співбесіда
133  Галузеве машинобудування металорізальні верстати та системи 8.133-1 Екзамен,    Співбесіда
133  Галузеве машинобудування двигуни внутрішнього згорання 8.133-2 Екзамен,    Співбесіда
133  Галузеве машинобудування колісні та гусеничні транспортні засоби 8.133-3 Екзамен,    Співбесіда
133  Галузеве машинобудування підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання 8.133-4 Екзамен,    Співбесіда
134  Авіаційна та ракетно-космічна техніка авіаційні двигуни та енергетичні установки 8.134-1 Екзамен,    Співбесіда
134  Авіаційна та ракетно-космічна техніка технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок 8.134-2 Екзамен,    Співбесіда
136  Металургія ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів 8.136-1 Екзамен,    Співбесіда
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка енергетичний менеджмент 8.141-1 Екзамен,    Співбесіда
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електротехнічні системи електроспоживання 8.141-2 Екзамен,    Співбесіда
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електричні машини і апарати 8.141-3 Екзамен,    Співбесіда
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електромеханічні системи автоматизації та електропривод 8.141-4 Екзамен,    Співбесіда
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електромеханічне обладнання енергоємних виробництв 8.141-5 Екзамен,    Співбесіда
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електричні та електронні апарати 8.141-7 Екзамен,    Співбесіда
152  Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка якість, стандартизація та сертифікація 8.152-1 Екзамен,    Співбесіда
153  Мікро- та наносистемна техніка мікро- та наноелектронні прилади і пристрої 8.153-1 Екзамен,    Співбесіда
172  Телекомунікації та радіотехніка радіотехніка 8.172-1 Екзамен,    Співбесіда
172  Телекомунікації та радіотехніка радіоелектронні апарати та засоби 8.172-2 Екзамен,    Співбесіда
172  Телекомунікації та радіотехніка інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки 8.172-3 Екзамен,    Співбесіда
172  Телекомунікації та радіотехніка інформаційні мережі зв’язку 8.172-4 Екзамен,    Співбесіда
172  Телекомунікації та радіотехніка телемедичні та біомедичні системи 8.172-5 Екзамен,    Співбесіда
191  Архітектура та містобудування архітектура та містобудування 8.191-1 Екзамен,    Співбесіда
192  Будівництво та цивільна інженерія промислове і цивільне будівництво 8.192-1 Екзамен,    Співбесіда
227  Фізична терапія, ерготерапія фізична реабілітація 8.227-1 Екзамен,    Співбесіда
231  Соціальна робота соціальна робота 8.231-1 Екзамен,    Співбесіда
232 Соціальне забезпечення управління соціальним закладом 8.232-1 Екзамен,    Співбесіда
241 Готельно-ресторанна справа готельно-ресторанна справа 8.241-1 Екзамен,    Співбесіда
242  Туризм туризмознавство 8.242-1 Екзамен,    Співбесіда
262 Правоохоронна діяльність правоохоронна діяльність 8.262-1 Екзамен,    Співбесіда
275  Транспортні технології транспортні технології (залізничний транспорт) 8.275-1 Екзамен,    Співбесіда
275  Транспортні технології транспортні технології (автомобільний транспорт) 8.275-2 Екзамен,    Співбесіда
281  Публічне управління та адміністрування регіональне управління 8.281-1 Екзамен,    Співбесіда
292 Міжнародні економічні відносини міжнародний бізнес 8.292-1 Екзамен,    Співбесіда

* Програма вступного екзамену з іноземної мови для вступників на навчання за ОС “магістр”: завантажити