Програми вступних випробувань

Програми вступних екзаменів та творчих конкурсів при вступі за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” на базі повної загальної середньої освіти.

Творчі конкурси Загальноосвітні предмети (екзамен) (співбесда)
за спеціальністю 022 Дизайн Творчий конкурс, Співбесіда Українська мова та література, Українська мова Українська мова та література, Українська мова
за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт Творчий конкурс з багатоборства, Співбесіда Іноземна мова Іноземна мова
за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування Творчий конкурс з композиції, Співбесіда Історія України Історія України
за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність Творчий конкурс з основ правознавства, Співбесіда Географія Географія
  Математика Математика
  Фізика Фізика
  Хімія Хімія
  Біологія Біологія


Програми фахових вступних екзаменів при вступі на навчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”.

Шифр спец. Спеціальність Освітня програма Фаховий вступний екзамен Програми екзамену
016  Спеціальна освіта корекційна освіта Педагогіка Екзамен
017  Фізична культура і спорт фізичне виховання Теорія і методика фізичного виховання Екзамен
022  Дизайн дизайн Композиція; Рисунок Композиція, Рисунок
035  Філологія германські мови та літератури (переклад включно) Англійська мова Екзамен
051  Економіка управління персоналом та економіка праці Основи економічної теорії Екзамен
052  Політологія політологія Основи правознавства Екзамен
053  Психологія психологія Педагогіка та основи психологічних знань Екзамен
292  Міжнародні економічні відносини міжнародний бізнес Основи економічної теорії Екзамен
061  Журналістика журналістика Журналістські орієнтири Екзамен
071  Облік і оподаткування облік і аудит Основи економічної теорії Екзамен
072  Фінанси, банківська справа та страхування фінанси і кредит
фінансово-економічна безпека
073  Менеджмент менеджмент організацій і адміністрування
менеджмент в будівництві
281  Публічне управління та адміністрування регіональне управління
075  Маркетинг маркетинг
076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність економіка підприємства
076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність економіка бізнесу
076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність підприємництво
076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність організація торгівлі та комерційна логістика
081  Право правознавство Основи правознавства Екзамен
121  Інженерія програмного забезпечення інженерія програмного забезпечення Основи програмування та алгоритмічні мови Екзамен
122  Комп’ютерні науки комп’ютерні науки
123  Комп’ютерна інженерія комп’ютерна інженерія Комп’ютерна логіка Екзамен
124  Системний аналіз інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах Інформатика Екзамен
125  Кібербезпека безпека інформаційних і комунікаційних систем Мікросхемотехніка Екзамен
125  Кібербезпека системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки
131  Прикладна механіка технології машинобудування Технологія конструкційних матеріалів Екзамен
131  Прикладна механіка обладнання та технології ливарного виробництва
131  Прикладна механіка обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування
131  Прикладна механіка технології та устаткування зварювання
131  Прикладна механіка відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій
132  Матеріалознавство прикладне матеріалознавство
132  Матеріалознавство композиційні та порошкові матеріали, покриття
132  Матеріалознавство термічна обробка металів
133  Галузеве машинобудування металорізальні верстати та системи
133  Галузеве машинобудування двигуни внутрішнього згорання
133  Галузеве машинобудування експлуатація, випробування та сервіс автомобілей та тракторів
133  Галузеве машинобудування підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання
134  Авіаційна та ракетно-космічна техніка авіаційні двигуни та енергетичні установки
134  Авіаційна та ракетно-космічна техніка технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок
136  Металургія ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка енергетичний менеджмент Теоретичні основи електротехніки Екзамен
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електротехнічні системи електроспоживання
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електричні та електронні апарати
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електричні машини і апарати
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електромеханічні системи автоматизації та електропривод
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електромеханічне обладнання енергоємних виробництв
173 Авіоніка електротехнічні комплекси та системи літальних апаратів
153  Мікро- та наносистемна техніка мікро- та наноелектронні прилади і пристрої Мікросхемотехніка Екзамен
151  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології автомотизація, мехатроніка та роботехніка
151  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології комп’ютерно-інтегровані технології в екологічних приладах та системах
151  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології промислова автоматика
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка якість, стандартизація та сертифікація
172  Телекомунікації та радіотехніка радіотехніка
172  Телекомунікації та радіотехніка радіоелектронні апарати та засоби
172  Телекомунікації та радіотехніка інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки
172  Телекомунікації та радіотехніка інформаційні мережі зв’язку
144  Теплоенергетика промислова і комунальна теплоенергетика Основи теплотехніки Екзамен
191 Архітектура та містобудування архітектура та містобудування Композиція Екзамен
192  Будівництво та цивільна інженерія промислове і цивільне будівництво Будівництво та цивільна інженерія Екзамен
227 Фізична терапія, ерготерапія фізична реабілітація Основи валеології Екзамен
231  Соціальна робота соціальна робота Соціальна робота Екзамен
241  Готельно-ресторанна справа туризмознавство Організація обслуговування в туристичних комплексах та готелях Екзамен
242  Туризм туризмознавство Організація обслуговування в туристичних комплексах та готелях Екзамен
275  Транспортні технології транспортні технології (залізничний транспорт) Організація вантажної та комерційної роботи Екзамен
275  Транспортні технології транспортні технології (автомобільний транспорт)


Програми вступних екзаменів при вступі за освітнім ступенем “магістр”.

Шифр спец. Спеціальність Освітня програма Програма екзамену
016  Спеціальна освіта корекційна освіта Екзамен
017  Фізична культура і спорт фізичне виховання Екзамен
022  Дизайн дизайн Екзамен
035  Філологія 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська Екзамен
051  Економіка управління персоналом та економіка праці Екзамен
052 Політологія політологія Екзамен
053  Психологія психологія Екзамен
061  Журналістика журналістика Екзамен
071  Облік і оподаткування облік і аудит Екзамен
072  Фінанси, банківська справа та страхування фінанси і кредит Екзамен
073  Менеджмент менеджмент організацій і адміністрування Екзамен
073  Менеджмент управління проектами Екзамен
075  Маркетинг маркетинг Екзамен
076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності Екзамен
076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність організація торгівлі та комерційна логістика Екзамен
076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність економіка підприємства Екзамен
081  Право правознавство Екзамен
121  Інженерія програмного забезпечення інженерія програмного забезпечення Екзамен
122  Комп’ютерні науки системи штучного інтелекту Екзамен
123  Комп’ютерна інженерія комп’ютерні системи та мережі Екзамен
123  Комп’ютерна інженерія спеціалізовані комп’ютерні системи Екзамен
124  Системний аналіз інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах Екзамен
125  Кібербезпека безпека інформаційних і комунікаційних систем Екзамен
125  Кібербезпека системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки Екзамен
131  Прикладна механіка технології машинобудування Екзамен
131  Прикладна механіка обладнання та технології ливарного виробництва Екзамен
131  Прикладна механіка обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування Екзамен
131  Прикладна механіка технології та устаткування зварювання Екзамен
131  Прикладна механіка відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій Екзамен
132  Матеріалознавство прикладне матеріалознавство Екзамен
132  Матеріалознавство композиційні та порошкові матеріали Екзамен
132  Матеріалознавство термічна обробка металів Екзамен
133  Галузеве машинобудування металорізальні верстати та системи Екзамен
133  Галузеве машинобудування двигуни внутрішнього згорання Екзамен
133  Галузеве машинобудування експлуатація, випробування та сервіс автомобілов та тракторів Екзамен
133  Галузеве машинобудування підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання Екзамен
134  Авіаційна та ракетно-космічна техніка авіаційні двигуни та енергетичні установки Екзамен
134  Авіаційна та ракетно-космічна техніка технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок Екзамен
136  Металургія ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів Екзамен
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка енергетичний менеджмент Екзамен
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електротехнічні системи електроспоживання Екзамен
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електричні машини і апарати Екзамен
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електромеханічні системи автоматизації та електропривод Екзамен
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електромеханічне обладнання енергоємних виробництв Екзамен
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електричні та електронні апарати Екзамен
152  Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка якість, стандартизація та сертифікація Екзамен
153  Мікро- та наносистемна техніка мікро- та наноелектронні прилади і пристрої Екзамен
172  Телекомунікації та радіотехніка радіотехніка Екзамен
172  Телекомунікації та радіотехніка радіоелектронні апарати та засоби Екзамен
172  Телекомунікації та радіотехніка інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки Екзамен
172  Телекомунікації та радіотехніка інформаційні мережі зв’язку Екзамен
172  Телекомунікації та радіотехніка телемедичні та біомедичні системи Екзамен
191  Архітектура та містобудування архітектура та містобудування Екзамен
192  Будівництво та цивільна інженерія промислове і цивільне будівництво Екзамен
227  Фізична терапія, ерготерапія фізична реабілітація Екзамен
231  Соціальна робота соціальна робота Екзамен
232 Соціальне забезпечення управління соціальним закладом Екзамен
241 Готельно-ресторанна справа готельно-ресторанна справа Екзамен
242  Туризм туризмознавство Екзамен
262 Правоохоронна діяльність правоохоронна діяльність Екзамен
275  Транспортні технології транспортні технології (залізничний транспорт) Екзамен
275  Транспортні технології транспортні технології (автомобільний транспорт) Екзамен
281  Публічне управління та адміністрування регіональне управління Екзамен
292 Міжнародні економічні відносини міжнародний бізнес Екзамен


Магістр (освітньо-наукові програми)

шифр спец.
спеціальність
освітня програма програма екзамену
141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електромеханічні (електротехнічні) системи та комплекси Екзамен

* Програма вступного екзамену з іноземної мови для вступників на навчання за ОС “магістр”: завантажити