Програми вступних випробувань

Програми вступних екзаменів та творчих конкурсів при вступі за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” на базі повної загальної середньої освіти.

Творчі конкурси Загальноосвітні предмети
за спеціальністю 022 Дизайн Завантажити Українська мова та література
за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт Творчий конкурс з багатоборства Іноземна мова
за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування Творчий конкурс з композиції Історія України
за спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність Творчий конкурс з основ правознавства Географія
Математика
Фізика
Біологія


Програми фахових вступних екзаменів при вступі на навчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”.

Шифр спец. Спеціальність Освітня програма Шифр осв.пр. Фаховий вступний екзамен Програми екзамену та співбесіди
016  Спеціальна освіта корекційна освіта 6.016-1 Педагогіка Екзамен, Співбесіда
017  Фізична культура і спорт фізичне виховання 6.017-1 Теорія і методика фізичного виховання Екзамен, Співбесіда
022  Дизайн дизайн 6.022-1 Композиція; Рисунок Композиція, Рисунок,
035  Філологія германські мови та літератури (переклад включно) 6.035-1 Англійська мова Екзамен, Співбесіда
051  Економіка управління персоналом та економіка праці 6.051-1 Основи економічної теорії Екзамен, Співбесіда
052  Політологія політологія 6.052-1 Основи правознавства Екзамен, Співбесіда
053  Психологія психологія 6.053-1 Педагогіка та основи психологічних знань Екзамен, Співбесіда
054 Соціологія соціологія 6.054-1 Соціологія Екзамен, Співбесіда
292  Міжнародні економічні відносини міжнародний бізнес 6.056-1 Основи економічної теорії Екзамен, Співбесіда
061  Журналістика журналістика 6.061-1 Журналістські орієнтири Екзамен, Співбесіда
071  Облік і оподаткування облік і аудит 6.071-1 Основи економічної теорії Екзамен, Співбесіда
072  Фінанси, банківська справа та страхування фінанси і кредит 6.072-1
073  Менеджмент менеджмент організацій і адміністрування 6.073-1
менеджмент в будівництві 6.073-2
281  Публічне управління та адміністрування регіональне управління 6.281-1
075  Маркетинг маркетинг 6.075-1
076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність економіка підприємства 6.076-6
076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність економіка агропромислових формувань 6.076-3
076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність підприємницька діяльність 6.076-4
076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність організація торгівлі та комерційна логістика 6.076-2
081  Право правознавство 6.081-1 Основи правознавства Екзамен, Співбесіда
121  Інженерія програмного забезпечення інженерія програмного забезпечення 6.121-1 Основи програмування та алгоритмічні мови Екзамен, Співбесіда
122  Комп’ютерні науки комп’ютерні науки 6.122-1
123  Комп’ютерна інженерія комп’ютерна інженерія 6.123-1 Комп’ютерна логіка Екзамен, Співбесіда
124  Системний аналіз інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах 6.124-1 Математичний аналіз Екзамен, Співбесіда
125  Кібербезпека безпека інформаційних і комунікаційних систем 6.125-1 Мікросхемотехніка Екзамен, Співбесіда
125  Кібербезпека системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки 6.125-2
131  Прикладна механіка технології машинобудування 6.131-1 Технологія конструкційних матеріалів Екзамен, Співбесіда
131  Прикладна механіка обладнання та технології ливарного виробництва 6.131-2
131  Прикладна механіка обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування 6.131-3
131  Прикладна механіка технології та устаткування зварювання 6.131-4
131  Прикладна механіка відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій 6.131-5
132  Матеріалознавство прикладне матеріалознавство 6.132-1
132  Матеріалознавство композиційні та порошкові матеріали, покриття 6.132-2
132  Матеріалознавство термічна обробка металів 6.132-3
133  Галузеве машинобудування металорізальні верстати та системи 6.133-1
133  Галузеве машинобудування двигуни внутрішнього згорання 6.133-2
133  Галузеве машинобудування колісні та гусеничні транспортні засоби 6.133-3
133  Галузеве машинобудування підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання 6.133-4
134  Авіаційна та ракетно-космічна техніка авіаційні двигуни та енергетичні установки 6.134-1
134  Авіаційна та ракетно-космічна техніка технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок 6.134-2
136  Металургія ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів 6.136-1
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка енергетичний менеджмент 6.141-1 Теоретичні основи електротехніки Екзамен, Співбесіда
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електротехнічні системи електроспоживання 6.141-2
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електричні та електронні апарати 6.141-7
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електричні машини і апарати 6.141-3
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електромеханічні системи автоматизації та електропривод 6.141-4
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електромеханічне обладнання енергоємних виробництв 6.141-5
173 Авіоніка електротехнічні комплекси та системи літальних апаратів 6.173-1
153  Мікро- та наносистемна техніка мікро- та наноелектронні прилади і пристрої 6.153-1 Мікросхемотехніка Екзамен, Співбесіда
151  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології інтелектуальні мехатронні та роботехнічні системи 6.151-1
151  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології екологічні прилади та системи 6.151-2
151  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології промислова автоматика 6.151-3
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка якість, стандартизація та сертифікація 6.152-1
172  Телекомунікації та радіотехніка радіотехніка 6.172-1
172  Телекомунікації та радіотехніка радіоелектронні апарати та засоби 6.172-2
172  Телекомунікації та радіотехніка інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки 6.172-3
172  Телекомунікації та радіотехніка інформаційні мережі зв’язку 6.172-4
191 Архітектура та містобудування архітектура та містобудування 6.191-1 Композиція Екзамен, Співбесіда
192  Будівництво та цивільна інженерія промислове і цивільне будівництво 6.192-1 Технологія конструкційних матеріалів Екзамен, Співбесіда
227 Фізична терапія, ерготерапія фізична реабілітація 6.227-1 Основи валеології Екзамен, Співбесіда
231  Соціальна робота соціальна робота 6.231-1 Соціологія Екзамен, Співбесіда
242  Туризм туризмознавство 6.242-1 Організація обслуговування в туристичних комплексах та готелях Екзамен, Співбесіда
275  Транспортні технології транспортні технології (залізничний транспорт) 6.275-1 Організація вантажної та комерційної роботи Екзамен, Співбесіда
275  Транспортні технології транспортні технології (автомобільний транспорт) 6.275-2


Програми вступних екзаменів при вступі за освітнім ступенем “магістр”.

Шифр спец. Спеціальність Освітня програма Шифр осв.пр. Програма екзамену та співбесіди за ОС “магістр”*
016  Спеціальна освіта корекційна освіта 8.016-1 Екзамен,    Співбесіда
017  Фізична культура і спорт фізичне виховання 8.017-1 Екзамен,    Співбесіда
022  Дизайн дизайн 8.022-1 Екзамен,    Співбесіда
035  Філологія 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська 8.035-1 Екзамен,    Співбесіда
051  Економіка управління персоналом та економіка праці 8.051-1 Екзамен,    Співбесіда
052 Політологія політологія 8.052-1 Екзамен,    Співбесіда
053  Психологія психологія 8.053-1 Екзамен,    Співбесіда
054 Соціологія соціологія 8.054-1 Екзамен,    Співбесіда
061  Журналістика журналістика 8.061-1 Екзамен,    Співбесіда
071  Облік і оподаткування облік і аудит 8.071-1 Екзамен,    Співбесіда
072  Фінанси, банківська справа та страхування фінанси і кредит 8.072-1 Екзамен,    Співбесіда
073  Менеджмент менеджмент організацій і адміністрування 8.073-1 Екзамен,    Співбесіда
073  Менеджмент управління проектами 8.073-2 Екзамен,    Співбесіда
075  Маркетинг маркетинг 8.075-1 Екзамен,    Співбесіда
076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності 8.076-1 Екзамен,    Співбесіда
076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність організація торгівлі та комерційна логістика 8.076-2 Екзамен,    Співбесіда
076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність економіка підприємства 8.076-3 Екзамен,    Співбесіда
081  Право правознавство 8.081-1 Екзамен,    Співбесіда
121  Інженерія програмного забезпечення інженерія програмного забезпечення 8.121-1 Екзамен,    Співбесіда
122  Комп’ютерні науки системи штучного інтелекту 8.122-1 Екзамен,    Співбесіда
123  Комп’ютерна інженерія комп’ютерні системи та мережі 8.123-1 Екзамен,    Співбесіда
123  Комп’ютерна інженерія спеціалізовані комп’ютерні системи 8.123-2 Екзамен,    Співбесіда
124  Системний аналіз інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах 8.124-1 Екзамен,    Співбесіда
125  Кібербезпека безпека інформаційних і комунікаційних систем 8.125-1 Екзамен,    Співбесіда
125  Кібербезпека системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки 8.125-2 Екзамен,    Співбесіда
131  Прикладна механіка технології машинобудування 8.131-1 Екзамен,    Співбесіда
131  Прикладна механіка обладнання та технології ливарного виробництва 8.131-2 Екзамен,    Співбесіда
131  Прикладна механіка обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування 8.131-3 Екзамен,    Співбесіда
131  Прикладна механіка технології та устаткування зварювання 8.131-4 Екзамен,    Співбесіда
131  Прикладна механіка відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій 8.131-5 Екзамен,    Співбесіда
132  Матеріалознавство прикладне матеріалознавство 8.132-1 Екзамен,    Співбесіда
132  Матеріалознавство композиційні та порошкові матеріали 8.132-2 Екзамен,    Співбесіда
132  Матеріалознавство термічна обробка металів 8.132-3 Екзамен,    Співбесіда
133  Галузеве машинобудування металорізальні верстати та системи 8.133-1 Екзамен,    Співбесіда
133  Галузеве машинобудування двигуни внутрішнього згорання 8.133-2 Екзамен,    Співбесіда
133  Галузеве машинобудування колісні та гусеничні транспортні засоби 8.133-3 Екзамен,    Співбесіда
133  Галузеве машинобудування підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання 8.133-4 Екзамен,    Співбесіда
134  Авіаційна та ракетно-космічна техніка авіаційні двигуни та енергетичні установки 8.134-1 Екзамен,    Співбесіда
134  Авіаційна та ракетно-космічна техніка технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок 8.134-2 Екзамен,    Співбесіда
136  Металургія ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів 8.136-1 Екзамен,    Співбесіда
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка енергетичний менеджмент 8.141-1 Екзамен,    Співбесіда
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електротехнічні системи електроспоживання 8.141-2 Екзамен,    Співбесіда
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електричні машини і апарати 8.141-3 Екзамен,    Співбесіда
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електромеханічні системи автоматизації та електропривод 8.141-4 Екзамен,    Співбесіда
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електромеханічне обладнання енергоємних виробництв 8.141-5 Екзамен,    Співбесіда
141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електричні та електронні апарати 8.141-7 Екзамен,    Співбесіда
152  Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка якість, стандартизація та сертифікація 8.152-1 Екзамен,    Співбесіда
153  Мікро- та наносистемна техніка мікро- та наноелектронні прилади і пристрої 8.153-1 Екзамен,    Співбесіда
172  Телекомунікації та радіотехніка радіотехніка 8.172-1 Екзамен,    Співбесіда
172  Телекомунікації та радіотехніка радіоелектронні апарати та засоби 8.172-2 Екзамен,    Співбесіда
172  Телекомунікації та радіотехніка інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки 8.172-3 Екзамен,    Співбесіда
172  Телекомунікації та радіотехніка інформаційні мережі зв’язку 8.172-4 Екзамен,    Співбесіда
172  Телекомунікації та радіотехніка телемедичні та біомедичні системи 8.172-5 Екзамен,    Співбесіда
191  Архітектура та містобудування архітектура та містобудування 8.191-1 Екзамен,    Співбесіда
192  Будівництво та цивільна інженерія промислове і цивільне будівництво 8.192-1 Екзамен,    Співбесіда
227  Фізична терапія, ерготерапія фізична реабілітація 8.227-1 Екзамен,    Співбесіда
231  Соціальна робота соціальна робота 8.231-1 Екзамен,    Співбесіда
232 Соціальне забезпечення управління соціальним закладом 8.232-1 Екзамен,    Співбесіда
241 Готельно-ресторанна справа готельно-ресторанна справа 8.241-1 Екзамен,    Співбесіда
242  Туризм туризмознавство 8.242-1 Екзамен,    Співбесіда
262 Правоохоронна діяльність правоохоронна діяльність 8.262-1 Екзамен,    Співбесіда
275  Транспортні технології транспортні технології (залізничний транспорт) 8.275-1 Екзамен,    Співбесіда
275  Транспортні технології транспортні технології (автомобільний транспорт) 8.275-2 Екзамен,    Співбесіда
281  Публічне управління та адміністрування регіональне управління 8.281-1 Екзамен,    Співбесіда
292 Міжнародні економічні відносини міжнародний бізнес 8.292-1 Екзамен,    Співбесіда

* Програма вступного екзамену з іноземної мови для вступників на навчання за ОС “магістр”: завантажити
Програма співбесіди з іноземної мови для вступників на навчання за ОС “магістр”: завантажити