Програми творчих конкурсів та співбесід при вступі на ОС бакалавр на основі ПЗСО НРК5

Програма співбесіди

Програми фахових іспитів при вступі на ОС бакалавр на основі раніше здобутого ступеня бакалавра магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста):

ІспитСпеціальність
Анатомія і фізіологія людини016 Спеціальна освіта
Теорія та методика фізичного виховання017 Фізична культура і спорт
Основи композиції та кольорознавства022 Дизайн 191 Архітектура та містобудування
Іноземна мова035 Філологія
Економіка та управління051 Економіка 071 Облік і оподаткування 072 Фінанси банківська справа страхування та фондовий ринок 073 Менеджмент 075 Маркетинг 076 Підприємництво та торгівля 281 Публічне управління та адміністрування 292 Міжнародні економічні відносини
Основи держави та права052 Політологія 081 Право 262 Правоохоронна діяльність
Основи соціальних наук053 Психологія 061 Журналістика 231 Соціальна робота
Інформаційні технології121 Інженерія програмного забезпечення 122 Комп’ютерні науки 123 Комп’ютерна інженерія 124 Системний аналіз 125 Кібербезпека та захист інформації
Технології конструкційних матеріалів131 Прикладна механіка 132 Матеріалознавство 133 Галузеве машинобудування 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 136 Металургія 192 Будівництво та цивільна інженерія
Теоретичні основи електротехніки141 Електроенергетика електротехніка та електромеханіка 171 Електроніка 173 Авіоніка
Основи теплотехніки144 Теплоенергетика
Електронні комунікації172 Електронні комунікації та радіотехніка 175 Інформаційно-вимірювальні технології 176 Мікро- та наносистемна техніка
Автоматизація комп’ютерно-інтегровані технології174 Автоматизація комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
Анатомія і фізіологія людини227 Терапія та реабілітація
Обслуговування в туристичних комплексах та готелях241 Готельно-ресторанна справа 242 Туризм і рекреація
Транспорт і шляхи сполучення272 Авіаційний транспорт 275 Транспортні технології