Вартість навчання – Бакалаври

Термін навчання вступників при вступі для здобуття освітнього ступеня “бакалавр” на основі повної загальної середньої освіти становить:

  • денна форма навчання – 4 роки;
  • заочна форма навчання – 4 роки.

Вартість навчання в НУ “Запорізька політехніка” для вступників на навчання за освітнім ступенем “бакалавр” у 2019/2020 навчальному році. Вартість вказано у грн. за семестр.

Код Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Денна Заочна
016 Спеціальна освіта корекційна освіта 5750 3750
017 Фізична культура і спорт фізичне виховання 5750 3750
022 Дизайн графічний дизайн 6950 4900
022 Дизайн дизайн середовища 6950 4900
022 Дизайн промисловий дизайн 6950 4900
035 Філологія 035.041 германські мови  та літератури (переклад включно), перша-англійська 7500 4850
051 Економіка економіка біоресурсів та природокористування 6150 4250
051 Економіка митна справа 6150 4250
051 Економіка управління персоналом та економіка праці 6150 4250
051 Економіка цифрова економіка та електронний бізнес 6150 4250
052 Політологія політологія 5400
053 Психологія психологія 6500 4600
054 Соціологія соціологія 5500 3900
061 Журналістика журналістика 6500 4250
071 Облік і оподаткування облік і аудит 6150 4250
072 Фінанси, банківська справа та страхування фінанси і кредит 6150 4250
073 Менеджмент менеджмент в будівництві 6150 4250
073 Менеджмент менеджмент організацій і адміністрування 6150 4250
075 Маркетинг маркетинг 6150 4250
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність економіка агропромислових формувань 6150 4250
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність економіка підприємства 6150 4250
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність організація торгівлі та комерційна логістика 6150 4250
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність підприємницька діяльність 6150 4250
081 Право правознавство 8500 5400
121 Інженерія програмного забезпечення інженерія програмного забезпечення 6750 4450
122 Комп’ютерні науки комп’ютерні науки 6500 4450
123 Комп’ютерна інженерія комп’ютерна інженерія 6950 4450
124 Системний аналіз інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах 6950 4450
125 Кібербезпека безпека інформаційних і комунікаційних систем 6950 4450
125 Кібербезпека системи технічного захисту інформації, автоматизація    її обробки 6950 4450
131 Прикладна   механіка обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування 6950 4450
131 Прикладна   механіка технології  машинобудування 6950 4450
131 Прикладна механіка відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій 6950 4450
131 Прикладна механіка обладнання та технології ливарного виробництва 6950 4450
131 Прикладна механіка технології та устаткування зварювання 6950 4450
132 Матеріалознавство композиційні та порошкові матеріали, покриття 6950 4450
132 Матеріалознавство прикладне матеріалознавство 6950 4450
132 Матеріалознавство термічна обробка металів 6950 4450
133 Галузеве машинобудування двигуни внутрішнього згорання 6950 4450
133 Галузеве машинобудування колісні та гусеничні транспортні засоби 6950 4450
133 Галузеве машинобудування металорізальні верстати       та системи 6950 4450
133 Галузеве машинобудування підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання 6950 4450
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка авіаційні двигуни та енергетичні установки 6950 4450
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок 6950 4450
136 Металургія ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів 6950 4450
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електричні машини і апарати 6950 4450
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електричні та електронні апарати 6950 4450
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електромеханічне обладнання енергоємних виробництв 6950 4450
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електромеханічні системи автоматизації та електропривод 6950 4450
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка електротехнічні системи електроспоживання 6950 4450
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка енергетичний менеджмент 6950 4450
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані  технології екологічні прилади та системи 6950 4450
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані  технології інтелектуальні мехатронні та роботехнічні системи 6950 4450
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані  технології промислова автоматика 6950 4450
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка якість, стандартизація та сертифікація 6950 4450
153 Мікро- та наносистемна техніка мікро- та наноелектронні прилади і пристрої 6950 4450
172 Телекомунікації та радіотехніка інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки 6950 4450
172 Телекомунікації та радіотехніка інформаційні мережі зв’язку 6950 4450
172 Телекомунікації та радіотехніка радіоелектронні апарати     та засоби 6950 4450
172 Телекомунікації та радіотехніка радіотехніка 6950 4450
173 Авіоніка електротехнічні комплекси та системи літальних апаратів 6950 4450
191 Архітектура та містобудування архітектура та містобудування 6250 4450
192 Будівництво та цивільна інженерія промислове і цивільне будівництво 6950 4450
227 Фізична терапія, ерготерапія фізична реабілітація 5750
231 Соціальна робота соціальна робота 5550 3900
241 Готельно-ресторанна справа готельно-ресторанна справа 6550 4300
242 Туризм туризмознавство 6550 4300
262 Правоохоронна діяльність правоохоронна діяльність 6500 4250
275 Транспортні технології 275.02  транспортні технології (на залізничному транспорті) / організація перевезень і логістичне управління на залізничному транспорті 6950 4450
275 Транспортні технології 275.03 транспортні технології  (на автомобільному транспорті)/ організація перевезень і логістичне управління на автомобільному транспорті 6950 4450
281 Публічне управління та адміністрування регіональне управління 6150 4250
292 Міжнародні економічні відносини міжнародний бізнес 6150 4250