Вартість навчання — бакалаври

Термін навчання вступників при вступі для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти становить:

  • денна форма навчання — 4 роки
  • заочна форма навчання — 4 роки

Вартість навчання в НУ «Запорізька політехніка» для вступників на навчання за освітнім ступенем «бакалавр» у 2021/2022 навчальному році. Вартість вказано у гривнях за рік.

Код

Спеціальність

Спеціалізація

(освітня програма)

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

За один рік

навчання

За весь строк навчання

За один рік

навчання

За весь строк навчання

ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

132

Матеріалознавство

прикладне матеріалознавство

11800

47200

7700

30800

136

Металургія

ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів

11800

47200

7700

30800

131

Прикладна механіка

обладнання та технології ливарного виробництва

11800

47200

7700

30800

технології та устаткування зварювання

11800

47200

7700

30800

відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій

11800

47200

7700

30800

ФАКУЛЬТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ

191

Архітектура та містобудування

архітектура та містобудування

19100

76400

9400

37600

192

Будівництво та цивільна інженерія

промислове і цивільне будівництво

11800

47200

7700

30800

073

Менеджмент

менеджмент в будівництві

19100

76400

9000

36000

132

Матеріалознавство

композиційні та порошкові матеріали, покриття

11800

47200

7700

30800

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

економіка підприємства

19100

76400

9000

36000

економіка бізнесу

19100

76400

9000

36000

підприємництво

19100

76400

9000

36000

022

Дизайн

графічний дизайн

19100

76400

9400

37600

дизайн середовища

19100

76400

9400

37600

промисловий дизайн

19100

76400

9400

37600

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК І ТЕХНОЛОГІЙ

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

19100

76400

123

Комп’ютерна інженерія

комп’ютерна інженерія

19100

76400

8400

33600

122

Комп’ютерні науки

комп’ютерні науки

19100

76400

124

Системний аналіз

інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах

11800

47200

7700

30800

ФАКУЛЬТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

152

Метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка

якість, стандартизація та сертифікація

11800

47200

7700

30800

125

Кібербезпека

безпека інформаційних і комунікаційних систем

19100

76400

8400

33600

системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

19100

76400

8400

33600

172

Телекомунікації та радіотехніка

інформаційні мережі зв’язку

11800

47200

7700

30800

радіотехніка

11800

47200

7700

30800

радіоелектронні апарати та засоби

11800

47200

7700

30800

інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

11800

47200

7700

30800

153

Мікро- та наносистемна техніка

мікро-та наноелектронні прилади і пристрої

11800

47200

7700

30800

151

Автоматизація та комп’ютерно- Інтегровані технології

автоматизація, мехатроніка та робототехніка

11800

47200

7700

30800

комп’ютерно-інтегровані технології в екологічних приладах та системах

11800

47200

7700

30800

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

електричні машини і апарати

11800

47200

7700

30800

електромеханічні системи автоматизації та електропривод

11800

47200

7700

30800

електричні та електронні апарати

11800

47200

7700

30800

електромеханічне обладнання енергоємних виробництв

11800

47200

7700

30800

електротехнічні системи електроспоживання

11800

47200

7700

30800

енергетичний менеджмент

11800

47200

7700

30800

173

Авіоніка

електротехнічні комплекси та системи літальних апаратів

11800

47200

7700

30800

151

Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології

промислова автоматика

11800

47200

7700

30800

144

Теплоенергетика

промислова і комунальна теплоенергетика

11800

47200

7700

30800

ТРАНСПОРТНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

275

Транспортні технології

275.02

транспортні технології (на залізничному транспорті)/ організація перевезень і логістичне управління на залізничному транспорті

11800

47200

7700

30800

275

Транспортні технології

275.03

транспортні технології (на автомобільному транспорті)/ організація перевезень і логістичне управління на автомобільному транспорті

11800

47200

7700

30800

133

Галузеве машинобудування

двигуни внутрішнього згорання

11800

47200

7700

30800

експлуатація, випробування та сервіс автомобілів та тракторів

11800

47200

7700

30800

МАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

131

Прикладна механіка

технології машинобудування

11800

47200

7700

30800

обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування

11800

47200

7700

30800

133

Галузеве машинобудування

металорізальні верстати та системи

11800

47200

7700

30800

підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

11800

47200

7700

30800

134

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок

11800

47200

7700

30800

авіаційні двигуни та енергетичні установки

11800

47200

7700

30800

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

072

Фінанси, банківська справа та страхування

фінанси і кредит

19100

76400

9000

36000

фінансово-економічна безпека

19100

76400

9000

36000

073

Менеджмент

менеджмент організацій і адміністрування

19100

76400

9000

36000

281

Публічне управління та адміністрування

регіональне управління

19100

76400

9000

36000

075

Маркетинг

маркетинг

19100

76400

9000

36000

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

організація торгівлі та комерційна логістика

19100

76400

9000

36000

071

Облік і оподаткування

облік і аудит

19100

76400

9000

36000

ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

035

Філологія

035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша- англійська

19100

76400

9700

38800

292

Міжнародні економічні відносини

міжнародний бізнес

19100

76400

9000

36000

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ ТА СПОРТОМ

016

Спеціальна освіта

016.01 логопедія/ корекційна освіта

13000

52000

8000

32000

227

Фізична терапія, ерготерапія

фізична реабілітація

19100

76400

017

Фізична культура і спорт

фізичне виховання

13000

52000

8000

32000

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ НА УК

061

Журналістика

журналістика

19100

76400

9000

36000

зв’язки з громадськістю та діяльність прес-служб

19100

76400

053

Психологія

психологія

19100

76400

10500

42000

231

Соціальна робота

соціальна робота

12200

48800

8200

32800

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

081

Право

правознавство

19500

78000

10600

42400

052

Політологія

політологія

19100

76400

262

Правоохоронна

діяльність

правоохоронна діяльність

16000

48000

9500

28500

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ ТА ЕКОНОМІКИ

242

Туризм

туризмознавство

19100

76400

9000

36000

241

Готельно- ресторанна справа

готельно-ресторанна

справа

19100

76400

9000

36000

051

Економіка

управління персоналом та економіка праці

19100

76400

9000

36000

митна справа

19100

76400

9000

36000

цифрова економіка та електронний бізнес

19100

76400

9000

36000