Випускникам бакалаврам

Шановний випускник за освітнім ступенем «бакалавр» !
НУ «Запорізька політехніка» запрошує Вас продовжити навчання в магістратурі нашого університету!
Інформуємо Вас щодо можливості вступу до складу студентів навіть якщо Ви, з будь-якої причини, не склали ЄФВВ, але успішно склали ЄВІ. Ви маєте можливість вступити за освітнім ступенем «магістр» за будь-якою з наступних спеціальностей:
017 Фізична культура і спорт
022 Дизайн
035 Філологія
131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
136 Металургія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
172 Електронні комунікації та радіотехніка
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
176 Мікро- та наносистемна техніка
191 Архітектура та містобудування
192 Будівництво та цивільна інженерія
231 Соціальна робота
232 Соціальне забезпечення
262 Правоохоронна діяльність
275 Транспортні технології

Для цього Вам необхідно зареєструватись на складання фахового іспиту або самостійно в електронному кабінеті, або звернувшись до приймальної комісії.
При виникненні будь-яких питань обов’язково звертайтесь до приймальної комісії (ауд. 2.2 або за телефонами 0985236789, 0995236789).
Чекаємо на Вас у НУ «Запорізька політехніка»!