Випускникам бакалаврам

Шановний випускник за освітнім ступенем «бакалавр» !
НУ «Запорізька політехніка» запрошує Вас продовжити навчання в магістратурі нашого університету!
Інформуємо Вас щодо можливості вступу до складу студентів навіть якщо Ви, з будь-якої причини, не склали ЄФВВ, але успішно склали ЄВІ. Ви маєте можливість вступити за освітнім ступенем «магістр» за будь-якою з наступних спеціальностей:
016 Спеціальна освіта
017 Фізична культура і спорт
022 Дизайн
035 Філологія
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія
124 Системний аналіз
125 Кібербезпека та захист інформації
131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
136 Металургія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
172 Електронні комунікації та радіотехніка
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
176 Мікро- та наносистемна техніка
191 Архітектура та містобудування
192 Будівництво та цивільна інженерія
231 Соціальна робота
232 Соціальне забезпечення
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм і рекреація
262 Правоохоронна діяльність
275 Транспортні технології

Для цього Вам необхідно до 18:00 16.07.2023р. зареєструватись на складання фахового іспиту або самостійно в електронному кабінеті, або звернувшись до приймальної комісії.
При виникненні будь-яких питань обов’язково звертайтесь до приймальної комісії (ауд. 2.2 або за телефонами 0985236789, 0995236789).
Чекаємо на Вас у НУ «Запорізька політехніка»!