Архів

2020 рік

Рейтингові списки вступників

ОС магістр 081 Право

ОС магістр, інші спеціальності

ОС Бакалавр на основі ОКР мол. спеціаліста

ОС Бакалавр (на основі ПЗСО)

Списки осіб, рекомендованих до зарахування на навчання

ОС магістр

Списки осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням (з врахуванням зазначених пріорітетів заяв на спеціальностях):

для здобуття ОС Магістр:

Результати широкого конкурсу за спеціальністю 081 Право:

ОС Бакалавр на основі ОКР мол. спеціаліста

Списки осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням (з врахуванням зазначених пріорітетів заяв на спеціальностях) та за контрактом:

для здобуття ОС “Бакалавр” на основі ОКР “Молодший спеціаліст”, денна форма навчання

для здобуття ОС “Бакалавр” на основі ОКР “Молодший спеціаліст”, заочна форма навчання

ОС Бакалавр на основі ПЗСО

Списки вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за о.с. бакалавр за контрактом

Списки вступників, рекомендованих до зарахування на навчання за о.с. бакалавр на основі повної загальної середньої освіти за державним замовленням

Код Спецільність Денна форма навчання Заочна форма навчання
016 Спеціальна освіта Файл Файл
017 Фізична культура і спорт Файл —–
022 Дизайн Файл1
Файл2
Файл3
—–
035.04 Філологія (035.04 германські мови та літератури (переклад включно)) Файл Файл
052 Політологія Файл ——
071 Облік і оподаткування Файл ——
072 Фінанси, банківська справа та страхування Файл ——
073 Менеджмент Файл ——
075 Маркетинг Файл ——
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Файл ——
081 Право Файл ——
121 Інженерія програмного забезпечення Файл ——
121 Інженерія програмного забезпечення Файл ——
122 Комп’ютерні науки Файл ——
123 Комп’ютерна інженерія Файл Файл
124 Системний аналіз Файл ——
125 Кібербезпека Файл Файл
131 Прикладна механіка Файл ——
132 Матеріалознавство Файл ——
133 Галузеве машинобудування Файл Файл
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка Файл Файл
136 Металургія Файл Файл
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Файл Файл
144 Теплоенергетика Файл ——
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Файл ——
153 Мікро- та наносистемна техніка Файл ——
172 Телекомунікації та радіотехніка Файл Файл
191 Архітектура та містобудування Файл ——
192 Будівництво та цивільна інженерія Файл Файл
227 Фізична терапія, ерготерапія Файл ——
231 Соціальна робота Файл Файл
242 Туризм Файл ——
275.02 Транспортні технології (275.02 транспортні технології (на залізничному транспорті)) Файл ——
275.03 Транспортні технології (275.03 транспортні технології (на автомобільному транспорті)) Файл ——

Накази про зарахування

ОС бакалавр

ОС магістр