Онлайн-консультант

131 Прикладна механіка

Тришин Павло Романович

066 148 92 76

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Кривих Юлія Ігорівна

099 271 60 09

juliya.krivikh@gmail.com

133 Металорізальні верстати та інструменти

Глушко Павло Васильович

066 327 51 38

133 Обробка металів тиском

Матюхін Антон Юрійович

097 680 77 31

275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

Турпак Сергій Миколайович

067 981 71 18

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Турпак Сергій Миколайович

067 981 71 18

sergeyturpak@gmail.com

133 Експлуатація, випробування та сервіс автомобілів та тракторів

Дударенко Ольга

098 234 55 21

ovdudarenko@gmail.com

133 Двигуни внутрішнього згоряння

Сухонос Роман Федорович

098 489 80 33

095 027 81 20

romevs@zntu.edu.ua

022 Дизайн

Потапенко Ганна Михайлівна / Єншуєва Тетяна Вікторівна

097 589 53 67

067 850 91 26

073 Менеджмент в будівництві

Круглікова Валентина Володимирівна

067 850 45 62

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Плинокос Дмитро Дмитрович

067 293 23 95

132 Матеріалознавство (композиційні та порошкові матеріали, покриття)

Акімов Іван Васильович

068 603 30 77

192 Будівництво та цивільна інженерія

Іваненко Дмитро / Назаренко Олексій Миколайович

068 528 67 86

066 783 98 55

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Антонов Микола Леонідович

050 484 06 83

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (промислова автоматика)

Антонов Микола Леонідович

050 484 06 83

173 Авіоніка

Антонов Микола Леонідович

050 484 06 83

172 Телекомунікації та радіотехніка

Мороз Гаррі Володимирович

099 089 52 83

071 Облік і оподаткування

Зоря Олександра Павлівна

063 587 22 21

096 255 44 04

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Шарова Світлана Василівна

068 865 03 48

099 700 25 28

073 Менеджмент

Шитікова Лариса Віталіївна

097 392 66 57

099 331 36 48

075 Маркетинг

Павлішина Ніна Михайлівна

096 281 20 83

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (організація торгівлі та комерційна логістика)

Павлішина Ніна Михайлівна

096 281 20 83

281 Публічне управління та адміністрування

Шитікова Лариса Віталіївна

097 392 66 57

099 331 36 48

292 Міжнародні економічні відносини

Ніколенко Олена Василівна

095 245 91 08

evanikolen@gmail.com

035 Філологія (теорії та практики перекладу)

Тарасенко Кирило Валентинович

097 486 56 12

tarasenkokyryl@gmail.com

017 Фізична культура і спорт

Шеховцова Катерина Вікторівна

099 714 38 77

051 Економіка (митна справа, управління персоналом та економіка праці, цифрова економіка та електронний бізнес)

Соколов Андрій Васильович

050 456 73 39

241 Готельно-ресторанна справа

Зайцева Валентина Миколаївна

067 614 22 40

242 Туризм

Зайцева Валентина Миколаївна

067 614 22 40

052 Політологія

Купіна Лідія Заурівна

067 160 98 83

081 Право

Філей Юрій Володимирович

067 976 39 62

262 Правоохоронна діяльність

Шиян Ольга Юріївна

096 223 05 50

053 Психологія

Кузьміна Марія Олегівна

066 753 99 25

054 Соціологія

Кузьміна Марія Олегівна

066 753 99 25

231 Соціальна робота

Кузьміна Марія Олегівна

066 753 99 25

061 Журналістика

Погребна Вікторія Леонідівна

067 941 98 26