Документи для вступу до університету

Перелік документів для вступу на денну та заочну форми навчання, які необхідно надати до приймальної комісії під час подання заяви про вступ:

  • документ, що посвідчує особу;
  • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
  • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
  • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою, зарахування за особливими умовами вступу;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування). Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Просимо також ознайомитись з інформацією щодо захисту та обробки персональних даних.