Реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ для вступу в магістратуру

Для очної реєстрації вступник має надати представнику приймальної комісії фотокопії наступних документів:

 • документа, що посвідчує особу (для громадян України – одного з документів, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України або посвідчення водія; для іноземців, осіб без громадянства – паспортного чи іншого документа, що посвідчує особу, виданого державою, до громадянства якої вступник належить, або довідки про звернення за захистом в Україні, або одного з документів, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус);
 • документа, що підтверджує інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) (картки платника податків, або паспорта громадянина України, до якого внесено дані про РНОКПП, або свідоцтва про народження, до якого внесено дані про РНОКПП, або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків);
 • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);
 • довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у відповідному році, виданої за місцем навчання (окрім випускників бакалаврату НУ «Запорізька політехніка»);
 • медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання за формою первинної облікової документації № 086-3/о, затвердженою наказом № 1027/900 (далі- висновок 086-3/о) (у разі необхідності створення особливих (спеціальних) умов для проходження ЄВІ, ЄФВВ);
 • фотокартку для документів 3×4 (кольорову або чорно-білу) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника, або її електронний варіант (формати jpg або pdf не більше 1 мб).

Для дистанційної реєстрації вступник має надіслати на офіційну електронну адресу приймальної комісії nuzp.pk@gmail.com скановані копії (фотокопії):

 • заповненої заяви-анкети для оформлення екзаменаційного листка (посилання)

Заповнюючи заяву-анкету з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, потенційний магістр має вказати населений пункт, у якому бажає пройти ЄВІ, ЄФВВ, і назву(-и) єдиного фахового вступного випробування (облік та фінанси, право та міжнародне право, економіка та міжнародна економіка, управління та адміністрування, політологія та міжнародні відносини, психологія та соціологія). Майте на увазі, що для проходження ЄФВВ можна вибрати тестування не більше ніж із двох предметних спрямувань.

 • документа, що посвідчує особу, зазначеного в анкеті (для громадян України – одного з документів, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України або посвідчення водія; для іноземців, осіб без громадянства – паспортного чи іншого документа, що посвідчує особу, виданого державою, до громадянства якої вступник належить, або довідки про звернення за захистом в Україні, або одного з документів, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус інформацію про який внесено до анкети);
 • документа, що підтверджує інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП), зазначений в анкеті (картки платника податків, або паспорта громадянина України, до якого внесено дані про РНОКПП, або свідоцтва про народження, до якого внесено дані про РНОКПП, або довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків);
 • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);
 • довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у відповідному році, виданої за місцем навчання (окрім випускників бакалаврату НУ «Запорізька політехніка»);
 • медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання за формою первинної облікової документації № 086-3/о, затвердженою наказом № 1027/900 (далі- висновок 086-3/о) (у разі необхідності створення особливих (спеціальних) умов для проходження ЄВІ, ЄФВВ);
 • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (формати jpg або pdf не більше 1 мб)