Як зареєструватись для проходження МКТ/МТНК

МКТ (магістерський комплексний тест) – передбачено для вступу до магістратури на спеціальність «Право» та «Міжнародне право».

МТНК (магістерський тест навчальної компетентності) – передбачено для вступу до магістратури на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини».

Реєстрацію на МКТ/МТНК здійснюють приймальні комісії закладів вищої освіти.

Якщо Ви плануєте зареєструватись в приймальній комісії Національного університету «Запорізька політехніка», з 27 червня до 18:00 18 липня надішліть пакет документів на електронну скриньку:

nuzp.pk@gmail.com

Для успішної реєстрації дійте за алгоритмом.

1. Сформуйте комплект реєстраційних документів:

  • заповнена заява-анкета з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка; заява-анкета тут
  • документ, що посвідчує особу;
  • облікова картка платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);
  • довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, які завершують навчання в поточному році);
  • документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
  • медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих умов для складання МКТ/МТНК).

2. Для дистанційної реєстрації надішліть на електронну адресу приймальної комісії скановані копії або фотокопії реєстраційних документів.

Увага!     У темі листа обов’язково зазначте прізвище, ім’я, по батькові,  а в тексті листа – прізвище, ім’я, по батькові та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Перш ніж надіслати лист, обов’язково перевірте правильність даних, які зазначили у заяві-анкеті:

– номер(и) контактного(их) телефону(ів) вступника;

– назва(и) вступного(их) випробування(нь), який(і) вступник бажає пройти (МКТ та/або МТНК);

– іноземна мова, завдання з якої має містити тест МКТ (англійська мова, або німецька мова, або французька мова, або іспанська мова);

– інформація про необхідність створення особливих умов (код умови) та номер і дата медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов за формою первинної облікової документації № 086-3/о, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (для осіб з особливими освітніми потребами);

– інформація про населений пункт, у якому вступник бажає пройти МКТ та/або МТНК (з переліку населених пунктів, на території яких буде створено тимчасові екзаменаційні центри для проведення вступних випробувань, що затверджується Міністерством освіти і науки України).

Приклад заповнення заяви-анкети

3. Отримайте скановану копію екзаменаційного листка.

Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

У разі успішної реєстрації вам буде надіслано скановані копії реєстраційної картки та екзаменаційного листка на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у приймальній комісії. Якщо в екзаменаційному листку ви виявите помилки, зверніться до приймальної комісії.

Якщо ж під час перевірки документів буде установлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, представник приймальної комісії надішле повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови.

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру створюють інформаційну сторінку «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.