Вимоги до завантаження документів

Одним з обов’язкових етапів роботи з реєстраційним сервісом є завантаження в електронній формі сканкопій та/або фотокопій реєстраційних документів, на підставі яких вступник / вступниця реєструється для участі в НМТ. 

Докладніше про вимоги до завантаження копій документів – у розділі IV Порядку реєстрації осіб для участі у 2024 році в національному мультипредметному тесті.

Важливо! Кожна копія документа має бути завантажена у вигляді окремого файла (формат .jpg або .png, розмір не більше 1 МБ). Зображення повинно бути чітким і повнорозмірним (без обрізань сторін документа). Текст на зображенні має бути розбірливим і вільно читатися.

Ознайомтеся з переліком реєстраційних документів, копії яких потрібно завантажити в персональному кабінеті, та вимогами до їх завантаження.

Документи, що посвідчують особу, на підставі яких здійснюється реєстрація для участі в НМТ

Для громадян України – один із документів, інформацію про який внесено в персональному кабінеті: документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, із зазначених у пункті 1 частини першої статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр», або посвідчення водія.

Для іноземців, осіб без громадянства – паспортний чи інший документ, що посвідчує особу, виданий державою, до громадянства якої вступник належить, або довідка про звернення за захистом в Україні, або один із документів, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, зазначених у пункті 2 частини першої статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр», інформацію про який внесено в персональному кабінеті.

Вимоги до завантаження копій паспортного документа:

  • паспортний документ або інший документ, що посвідчує особу, у формі книжечки: має бути завантажено зображення сторінки / розвороту, що містить інформацію про тип, серію (за наявності) та номер документа, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), число, місяць і рік народження власника / власниці документа;
  • паспортний документ або інший документ, що посвідчує особу, у формі картки: має бути завантажено зображення обох боків, що містить інформацію про тип, серію (за наявності) та номер документа, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), число, місяць і рік народження власника / власниці документа;
  • довідка про звернення за захистом в Україні: має бути завантажено зображення сторінки(-ок), що містить(-ять) інформацію про тип документа, номер справи, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), число, місяць і рік народження власника  / власниці документа.

Наголошуємо на тому, що для реєстрації вам знадобиться реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП). Тому тим потенційним учасникам / учасницям, які ще не мають / не отримали РНОКПП, варто заздалегідь про це подбати.

Підтвердити внесену інформацію про РНОКПП можна, завантаживши до сервісу реєстрації один із документів, що підтверджує достовірність РНОКПП:

1) картку платника податків;

2) паспорт громадянина України, до якого внесено дані про РНОКПП;

3) свідоцтво про народження, до якого внесено дані про РНОКПП;

4) довідку про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків;

5) дійсний паспорт громадянина України для виїзду за кордон, що містить інформацію про РНОКПП.

Водночас громадяни України, які відмовилися від отримання РНОКПП та мають відповідну відмітку в паспорті (а також іноземці, особи без громадянства, які мають посвідку на постійне проживання або посвідку на тимчасове проживання в Україні, особи, які звернулися за захистом в Україні, якщо вони не зареєстровані як платники податків у державних податкових інспекціях України), у процесі роботи з сервісом реєстрації мають вказати, що вони не мають РНОКПП.

Документи, що підтверджують причину невнесення інформації про РНОКПП

Для громадяни України, які відмовилися від прийняття РНОКПП, –  копія паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття РНОКПП. 

Для осіб, які не є громадянами України, – паспортний чи інший документ, що посвідчує особу, виданий державою, до громадянства якої вступник /вступниця належить, або довідка про звернення за захистом в Україні, або один із документів, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, зазначених у пункті 2 частини першої статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр», інформацію про який внесено в персональному кабінеті.

Вимоги до завантаження копій певних документів, що підтверджують РНОКПП або відмову від його прийняття:

  • паспорт громадянина України, до якого внесено дані про РНОКПП: має бути завантажено зображення сторінки / боку, на якій / якому зазначено інформацію про РНОКПП / ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків (у такому разі як документ, на підставі якого здійснюється реєстрація, має бути завантажено копію цього паспорта).
  • свідоцтво про народження, до якого внесено дані про РНОКПП: має бути завантажено зображення сторінки / розвороту, на якій / якому зазначено тип, серію (за наявності) та номер документа, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), число, місяць і рік народження власника /власниці документа, інформацію про РНОКПП / ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків;
  • паспорт громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття РНОКПП: має бути завантажено зображення сторінки / боку, на якій / якому розміщено відмітку (у такому разі як документ, на підставі якого здійснюється реєстрація, має бути завантажено копію цього паспорта).

Документи, що підтверджують потребу у створенні  особливих (спеціальних) умов для проходження НМТ

Особи з особливими освітніми потребами, зумовленими станом здоров’я, які потребують створення  особливих (спеціальних) умов для проходження НМТ і вказали на це в реєстраційних даних, мають завантажити медичний висновок за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, який підтверджує потребу у створенні умов.

Документи, що підтверджують потребу в проходженні НМТ під час додаткових сесій

Особи, які не можуть узяти участь в НМТ під час основних сесій, з числа осіб, зазначених у підпунктах 1, 2 пункту 4 розділу VII Порядку проведення НМТ, і вказали на це в реєстраційних даних, мають завантажити документ, що підтверджує відповідну причину, яка унеможливлює участь в основних сесіях НМТ.

Вступники, які реєструються в додатковий період реєстрації через те, що не змогли з поважних причин зареєструватися для проходження НМТ під час основного періоду реєстрації, мають завантажити документ, що підтверджує причину, яка унеможливила реєстрацію в основний період реєстрації.

Додаткові документи

Особи, у документах яких є розбіжності в персональних даних, мають завантажити один або кілька документів, що підтверджують причину розбіжностей:

1) свідоцтво про зміну імені;

2) свідоцтво про шлюб;

3) свідоцтво про розірвання шлюбу;

4) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо підтвердження дошлюбного прізвища;

5) рішення суду про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові).

Особи, які подають документи, оформлені іноземною мовою, завантажують у персональному кабінеті нотаріально засвідчений переклад українською мовою документів, наданих для реєстрації.

ДОВІДКА ІЗ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЗА ЗРАЗКОМ – ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ